Subsidies voor erosiebestrijding in Liedekerke, Beersel en Roosdaal

De Vlaamse regering investeert 1.203.380 euro in 19 Vlaamse erosiebestrijdingsprojecten. 8 projecten werden voorbereid door de Vlaams-Brabantse erosiecoördinatoren, goed voor een totaalbedrag van 741.335,31 euro. Deze projecten zijn onder meer gelegen in Beersel, Liedekerke en Roosdaal.

“Dankzij hun goede voorbereidende werk hebben onze erosiecoördinatoren minister Demir ervan kunnen overtuigen om meer dan 60% van de subsidies toe te kennen aan Vlaams-Brabantse gemeenten die wij begeleiden als erosiecoördinator”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Concreet gaat de investering naar het erosiebestrijdingsplan van de gemeente Liedekerke en naar de volgende erosiebestrijdingsprojecten, waarvan de omgevingsvergunning reeds werd aangevraagd:

Hoogkouter in Beersel

Knelpunt: bij hevige neerslag kampt de straat ‘Hoogkouter’ met modderoverlast, afkomstig van de aanpalende akkers. De talud tussen de straat en de akker is onstabiel.
Oplossing: aanleg van een grasbufferstrook, buffergracht en houthakseldam

Populierstraat in Roosdaal (foto boven)

Knelpunt: bij hevige neerslag ontstaat een modderstroom richting het kruispunt Populierstraat–Zilverberkenlaan–Bosstraat. Enkele huizen kregen ook al modder en water binnen, afkomstig van de hoger gelegen akkers.
Oplossing: aanleg van een aarden dam met bufferzone (1500 m³), buffergracht (242 m³) en grasstrook

"We hechten veel belang aan erosiebestrijding”, besluit gedeputeerde Bart Nevens. “Al 11 jaar is een team van erosiecoördinatoren in de weer om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun erosiebestrijdingsplannen. We zijn dan ook blij dat de minister onze inspanningen erkent en ondersteunt. Bovendien geven we bovenop de Vlaamse subsidie ook nog een provinciale subsidie van 15% van de kosten met een maximum van 15.000 euro per project".

De provinciale erosiecoördinatoren ondersteunen de gemeenten bij de uitvoering van hun erosiebestrijdingsplannen met de opmaak van aanvraagdossiers voor gemeentelijke erosiebestrijdingsmaatregelen om Vlaamse subsidie te bekomen, het ontwerp van erosiebestrijdingsmaatregelen, onderhandelingen met betrokken landbouwers en omwonenden, de voorbereiding van de omgevingsvergunningaanvraag en archeologienota, de afwerking van de Vlaamse subsidiedossiers, de opmaak van het dossier voor het bekomen van de provinciale subsidie en de controle en opvolging van de werken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?