Subsidies voor erfgoedprojecten die herinneren aan 100 jaar einde WOI

De provincie Vlaams-Brabant geeft 55.440 euro aan erfgoedprojecten in  die in het kader van 100 jaar einde WOI de herinnering aan de ‘Groote Oorlog’ levendig houden. Het gaat onder andere om initiatieven in Asse en Liedekerke.

"Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse projecten ondersteunen die op onroerende wijze het WOI-verleden in herinnering houden of die (de omgeving van) onroerend erfgoed dat in directe relatie staat tot WOI, opwaarderen. Zij brengen op een duurzame en historisch onderbouwde manier WOI-gerelateerde gebeurtenissen, personen en plaatsen of ruimtes betekenisvol onder de aandacht", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Het gaat onder andere om initiatieven in Asse en Liedekerke :

Asse: ‘Project herbeplanting herdenkingsplaatsen’. Het project omvat de herinrichting – door een ingroening met bodembedekkers – van de ereperken op de begraafplaatsen van Asse-centrum en Mollem en het perk van het Monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van een vijandelijke dynamietontploffing op 12 november 1918 in Mollem (Beneden Vrijlegem). De subsidie hiervoor bedraagt 1.650 euro. Onthulling: nog te bepalen
     
Liedekerke: ‘Project fotomuur en gedenkmonument’. In het kader van de herwaardering van de Oude Begraafplaats, omvat het project de uitwerking van een fotomuur, met extra aandacht voor de lokale oud-strijders uit WOI, en de plaatsing van een gedenkmonument. Dit laatste bestaat uit een ondiepe vijver, omringd door brede stenen, waarin het kunstwerk ‘Hand van de hoop’ geplaatst wordt, dat symbolisch waakt over de ziel van de gesneuvelden uit WOI. De subsidie hiervoor bedraagt 5.000 euro. Onthulling: 11 november 2018.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?