Studente uit Huizingen wil tieners bewuster leren omgaan met kunst

HUIZINGEN - Sara Hulsmans uit Huizingen, derdejaarsstudente van de lerarenopleiding Plastische Opvoeding aan de hogeschool Odisee in Brussel, wil tieners bewuster leren omgaan met kunst. Onderzoek voor haar bachelorproef leerde haar dat tieners zeker nog ruimte hebben om hun begrip van kunst te verruimen.

Aan de hand van een enquete nam Sara de leefwereld van 25 tieners onder de loep: hun vrienden, ouders, school, vrijetijdsbesteding… Zo kwam ze ook terecht bij de media en hoe ze hun manier van leven en denken beïnvloeden. Sara wou in de eerste plaats te weten komen wat tieners verstaan onder kunst en in welke mate ze ermee in contact komen. Zo bleek dat de ondervraagde tieners een relatief brede opvatting hebben van wat kunst is en wat niet. T-shirts met prints gaan voor velen van hen al snel door voor kunst. Abstracte werken worden dan weer minder snel als kunst aanzien.

Sara ontwikkelde zelf ook een middel om de jeugd bewuster met kunst te leren omgaan. Door middel van een aantal workshops, die ze zelf uitwerkte, wil ze hen bewuster laten omgaan met kunst. Ze hoopt dan ook dat haar onderzoek later van toepassing kan zijn in haar eigen carrière als leerkracht PO.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?