Streekpartij wil meer groene begraafplaatsen én natuurbegraven

Het is de Europese week van de Begraafplaats. Streekpartij Groen Pajottenland pleit in dit kader dan ook voor groenere begraafplaatsen en ruimte voor natuurbegraven in het Pajottenland. Volgens de partij is er nog heel wat werk aan de winkel om de begraafplaatsen in onzer regio om te vormen van een versteende omgeving tot een groene rustplek.

Vandaag zijn de meeste begraafplaatsen bezaaid met rode of grijze kiezelstenen en andere verharding. Groen Pajottenland wil op zulke plaatsen net meer inheemse planten, bloemenperken en andere natuur zien. “Zeker in het groene Pajottenland zou het passend zijn om ook de begraafplaatsen natuurlijker te maken met bijvoorbeeld bloemenweiden”, laten ze weten.

De partij pleit voor een consequente vergroening van de Pajotse begraafplaatsen en omvorming naar een netwerk van begraafparken in nauw overleg met de buren en nabestaanden. Voor de vergroening kunnen gemeente rekenen op subsidies van onder meer de Vlaamse Overheid en provincie Vlaams-Brabant. “Mooie voorbeelden van ingegroende begraafplaatsen zijn te vinden in onder meer Asse, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw”, schetsen ze.

"Intergemeentelijk samenwerken."

Al meer dan een jaar is het voor gemeenten mogelijk om as te laten uitstrooien in een natuurgebied of een biologisch afbreekbare urne te begraven in een bos. De ecologisten stellen meer van zulke natuurbegraafplaatsen voor. “Hierbij moet niet elke gemeente een eigen natuurbegraafplaats hebben, maar kan samengewerkt worden om intergemeentelijke natuurbegraafplaatsen te voorzien op symbolische en geschikte locaties in het Pajottenland”, klinkt het.  

Het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik zou een eerste perceel met bosuitbreiding kunnen omvatten. De plaats is bovendien symbolisch: in de nabijheid van de gemeentelijke geboorteboomgaard en een omgeving waar prehistorische, Romeinse en Keltische bewoning is ontdekt. Met een ligging langs de Oude Trambaan aan de voet van de Kesterheide is de bereikbaarheid ook op en top.

“Herdenkingen en plechtigheden zouden, na de verbouwing, kunnen plaatsvinden in het plattelandscentrum en op die manier een extra invulling geven aan de werking van Paddenbroek”, aldus Groen Pajottenland.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?