Streekpartij Groen vraagt meer samenwerking tegen klimaatopwarming

Ook in het Pajottenland laat de klimaatopwarming zich stevig gelden. Alles en iedereen heeft stevig gepuft onder een hittegolf, er zijn beperkingen op gebruik van water, de brandweer moet uitrukken om velden te blussen… Weerstation Pajottenland maakte een duidelijke kaart van het neerslagtekort van de voorbije maanden. Groen roept op om ook in onze regio concrete actie te ondernemen tegen klimaatopwarming.

“Als streekpartij bekijken we deze uitdaging op een positieve manier: door samen te werken en de troeven van ons landschap te benutten, kunnen we het Pajottenland omvormen tot een duurzame voorbeeldregio waar het goed leven is. Groen stelt een aantal pistes voor om samen te werken, met respect voor het landschap en onze natuurlijke watervoorraden.”

Klimaatneutraal Pajottenland tegen 2040.

Provincie Vlaams-Brabant heeft een klimaatactieplan voor 80 tot 95% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2040. Acties zijn onder andere minder energiegebruik in woningen, minder uitstoot door vervoer en aanpassingen in de landbouw. Positief gesteld levert dat een lagere energiefactuur op voor de gezinnen, betere mobiliteit met o.a. meer en betere fietspaden, en beter leefbare familiale landbouwbedrijven. Groen Pajottenland onderschrijft de provinciale doelstelling en gaat dus resoluut voor een klimaatneutraal Pajottenland tegen 2040.

Klimaatactieplan Pajottenland.

Onder impuls van de provincie engageerden de 7 gemeenten van het Pajottenland zich om gemeentelijke klimaatactieplannen op te stellen. Bever, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen hebben intussen een goedgekeurd klimaatactieplan. Groen Pajottenland roept Galmaarden en Roosdaal op om hier ook werk van te maken. Door de verschillende gemeentelijke actieplannen op streekniveau samen te leggen kunnen meer resultaten behaald worden. Een goed voorbeeld is de werking van streekorganisatie PajoPower voor ondersteuning rond woningisolatie en samenaankoop van zonnepanelen.

Energielandschap Pajottenland.

Groen ondersteunt de opstart van initiatieven voor duurzame energie in het Pajottenland. Zo kan het Pajottenlandschap ook een energielandschap worden en moeten we minder gas, olie en elektriciteit importeren en minder CO2 uitstoten. Alle mogelijke vormen van duurzame energie moeten regionaal onderzocht worden qua mogelijkheden en beste locaties: biomassa, zon, water, wind… Groen stelt duidelijke spelregels voor: enkel projecten goedkeuren die het typische Pajottenlandschap versterken, die geen onomkeerbare impact hebben en waarbij iedereen maximaal de kans krijgt om financieel te participeren.

Zorgvuldiger omspringen met slinkende grondwatervoorraden.

De opeenvolgende droogtes de voorbije jaren hebben onze grondwatervoorraden uitgeput. Groen dringt aan op een meer duurzame omgang met de bestaande grondwatervoorraden. Bij vergunningverlening wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd om géén bijkomende grondwatervoorraden aan te boren. Bij nieuwe bouwwerken wordt niet automatisch bronbemaling toegestaan die doelloos in het riool verdwijnt. Er wordt op termijn gestreefd naar vormen van landbouw die minder waterintensief zijn. Biolandbouw krijgt voorrang boven waterverslindende mega-stallen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?