Streekgenoot René Van Raemdonck lanceert complementaire gids ‘Voluit tegen kanker’

Onlangs werd het unieke boek ‘Voluit tegen kanker’ uitgegeven onder impuls van Ninovenaar én Geraardsbergenaar René Van Raemdonck van het kennisplatform Camfida.com. De gids wil kankerpatiënten meer hoop geven en begeleiden, door hen in elke fase van hun herstelproces en van hun conventionele behandeling de ‘juiste’ dingen te laten doen. De subtitel ‘Wat jezelf kan doen om beter te genezen’ is daarom niet toevallig. René hoopt met zijn initiatief zo’n 20 à 30% van de kanker-gediagnosticeerden in België te kunnen overtuigen en te motiveren, om zo de succeskans van hun herstel te optimaliseren, samen met hun artsen.

 Elk jaar 70.000 kankers…

 Elk jaar worden in België tot zo’n 70.000 mensen gediagnosticeerd met een of andere vorm van kanker. Net als iedereen kende en kent René Van Raemdonck ook in zijn omgeving naasten of vrienden die dat verdict kregen, met de hele rollercoaster aan emoties en angstgevoelens die dat oproept.  Maar hij ontmoette ook mensen die er -met kennis en toepassing van complementaire methoden zoals aangepaste voeding, relaxatie, bewegingstherapie- in geslaagd waren om hun herstelproces in gunstige zin te helpen evolueren. Zowel mentaal als fysiek bleken ze beter voorbereid op de conventionele behandeling van hun arts, met ook een beter resultaat tot gevolg. “Een totaalaanpak die beter, milder, menselijker en succesvoller is, bestaat dus wel degelijk”, stelde René vast. 

 Kennis maakt gezond

 Dat stimuleerde René Van Raemdonck om zich te verdiepen in betrouwbare en heilzame complementaire aanvullende methoden (Cam’s) waarvan de resultaten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hij stelde vast dat die methoden er wel degelijk waren, maar dat ze om de een of andere reden nog niet waren ontsloten voor het groot publiek. En dat het zelfs voor een arts niet evident is om over die kennis te beschikken, omdat het niet behoort tot het domein van zijn gespecialiseerd curriculum.

 Onder het motto ‘kennis maakt gezond’ besliste René daarop in 2016 om die kennis gratis te delen met de doelgroep en een multidisciplinair team samen te stellen. Zij zouden vanaf dan de wetenschappelijk gevalideerde kennis rond complementaire aanvullende methoden (Cam’s) verzamelen, analyseren, hertalen en voor iedereen delen in een toegankelijke, bevattelijke taal met de juiste toon. Dat gebeurde al enkele jaren geleden in het digitaal platform Camfida.com, een samentrekking van Cam en fida dat verwijst naar betrouwbare en gefundeerde kennis. Nog te veel mensen spelen immers zelf ‘dokter Google’ maar door een regen aan onoverzichtelijke ‘hits’ weet men vaak niet of de info wetenschappelijk dan wel commercieel onderbouwd is, of kan men de info onmogelijk interpreteren door een gebrek aan kennis en opleiding.       

 3 cruciale pijlers

 Het is evident dat de relevantie van een sterk immuunsysteem door corona nog vergroot is. Daarom dat zowel het boek als de website berusten op 3 pijlers die cruciaal zijn in het genezings- of herstelproces: een aangepast voedingspatroon met de meest werkzame immuunversterkende voedingsstoffen en voedingssupplementen, te mijden (eet)gedrag, en de opbouw van mentale weerbaarheid. Daarom volgen de do’s & don’ts elkaar op in dit boek van 175 pagina’s, met tips, recepten, aandachtspunten en adviezen, in een redactie van medisch journaliste Hilde Maris. Zie ook inhoudstafel boek in bijlage. Zij verzamelde alle beschikbare info uit wetenschappelijk onderbouwde studies en uit onderzoeken met beproefde resultaten, en verwerkte die tot een bruikbare gids. Het boek pretendeert alvast niet alles te weten over kanker, maar biedt een beter inzicht in wat je kan doen om het genezingsproces te bevorderen en wat je beter zo veel mogelijk vermijdt. De hoopgevende boodschap is dat je je kanker op eigen kracht, en met de juiste aanpak en kennis, zowel fysiek als mentaal beter kan doorkomen.

 Arts als bondgenoot

“We beseffen zeer goed dat de behandelende arts de belangrijkste referentie is voor de kankerpatiënt”, aldus René Van Raemdonck. “Wij positioneren ons daarom in een aanvullende en motiverende rol, in een bondgenootschap met de arts én de patiënt. Herstel willen we bevorderen door een leef- en voedingswijze te propageren die de behandeling versterkt en die de nevenwerkingen van elke conventionele behandeling helpt verminderen (zoals chemo, hormonentherapie, immuuntherapie, bestralingen, chirurgische ingreep…)”. Voor die begeleidende artsen en zorgverleners voorziet uitgever Camfida daarom ook nog een wetenschappelijk addendum (tevens in boekvorm) dat dieper ingaat op de impact van voedingssupplementen en de voorgestelde toediening voor, tijdens en/of na de conventionele behandeling.

 Een kompas in elke fase van de ziekte

Het boek richt zich zowel tot kankerpatiënten in elke fase van hun herstelproces, tot hun directe omgeving, als tot al wie kankervrij verklaard werd of net kanker wil vermijden. Een bijkomende troef is dat de voedingstips in het boek zowel geschikt zijn voor vis- en vleeseters als voor vegetariërs en veganisten. “Het boek is opgevat als een handleiding en kompas, maar vooral als een bondgenoot, een gids waarin je bladert en traag ‘consumeert’. Je kan het fragmentair lezen, de info eventjes laten rusten of inwerken, en weer ter hand nemen op moeilijke momenten of van zodra je je er klaar voor voelt”, zegt René.

 Internationale ambities

René Van Raemdonck ziet internationale interesse voor zijn initiatief en visie op een totaalaanpak. Kanker is immers een universele beschavingsziekte die overal wonden slaat. Daarom is het boek ‘Voluit tegen kanker’ al vertaald naar het Frans, Duits en Engels en is zijn addendum ‘Voluit tegen kanker’ voor zorgverleners ook in 4 talen uitgegeven: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De bedoeling is om op termijn de Camfida-kennisdatabank ook uit te breiden naar andere ziektebeelden.

 Altruïstisch en onafhankelijk initiatief

René van Raemdonck wou een compleet onafhankelijke kijk en aanpak en ageert vanuit een louter idealistische en humanistische reflex. Hij organiseert dit omvattend project vanuit Handi-Move International nv. Dat is een internationale producent van tiltoestellen voor rolstoelgebruikers, door hem in 1982 in Ninove opgericht en geleid door zijn zoon Stefan. René startte in 2000 ook Dorsoo International, dat hightech ergonomische bedden en matrassen ontwerpt voor mensen met rugproblemen. Dit Ninoofs bedrijf wordt gerund door zijn andere zoon Paul.

 Praktisch

  • Voluit tegen kanker. Wat je zelf kan doen om beter te genezen, een uitgave van het kennisplatform Camfida, 175 pagina’s, is online te koop aan 29 euro via de betere boekhandel en Camfida.com. Auteur is Hilde Maris, medisch journalist, gespecialiseerd in voedingsgeneeskunde. Voor behandelende artsen is er een bijkomend Addendum voor artsen en zorgverleners (105 pagina’s) aan 21 euro. Van boek en addendum zijn er inmiddels vertalingen in het Frans, Engels en Duits.
  • Aanvullende info op het kennisplatform https://camfida.com. Alle kennisgeving hierop is gratis (gratis inschrijven voor volledige toegang).
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?