STOP Ruilverkaveling Gooik’ ontdekt “onbestaande” plannen ruilverkaveling

GOOIK – De actiegroep ‘STOP Ruilverkaveling Gooik’ heeft via de Beroepscommissie Openbaarheid van Bestuur vernomen dat er wel degelijk al plannen over de Ruilverkaveling Gooik bestaan.

“De gemeente Gooik en de Vlaamse administratie (Vlaamse Landmaatschappij, VLM) beweren dat er nog geen ontwerpplannen bestaan van ruilverkaveling Gooik en dat er geen reden is tot ongerustheid. Beide instanties nemen zelfs het woord ruilverkaveling niet meer in de mond en spreken liever over een ‘plattelandsproject’. Dat is wel vreemd, na meer dan vier jaar voorbereiding door VLM...”, zegt Fred Deryckere van het actiecominté.

Dat de werkelijkheid enigszins anders is blijkt uit documenten die het actiecomite 'STOP Ruilverkaveling Gooik' vandaag, in ware WikiLeaks stijl, op internet zet, via www.facebook.com/stopruilverkaveling. Diverse thematische studies en ontwerpplannen werden afgedwongen via een procedure bij de Beroepscommissie Openbaarheid van Bestuur nadat de administratie steeds publieke inzage geweigerd had.

“De Beroepscommissie bevestigt in haar besluit (1) dat de studies en ontwerpplannen van de ruilverkaveling Gooik wel degelijk bestaan en dat dit publieke informatie is waar iedereen recht op heeft. De Beroepscommissie veegt verder zowat alle geheimhoudingspogingen van de Vlaamse Landmaatschappij van tafel en laakt mogelijke politieke inmenging in dit dossier”, getuigt Fred Deryckere.

‘STOP Ruilverkaveling Gooik’ heeft al een eerste reeks thematische studies op internet gezet. In september zal het comité de rest van de documenten online zetten. De gedetailleerde ontwerpplannen worden dus nog even achter de hand gehouden zodat de gemeente en Vlaamse Landmaatschappij de kans krijgen om deze zelf vrij te geven en hierover een debat te organiseren.

(1) http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/dossier%202012-30.pdf


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?