STOP de ruilverkaveling, RED de herder

Meer dan 20 miljoen euro voor een ruilverkavelingsplan in het Pajottenland, maar geen geld voor de herder van dat landschap? We moeten nu eens eindelijk stoppen met klassieke verdeel-en-heerspolitiek, maar ten gronde discussie voeren over echte oplossingen voor landbouw en natuur in ons mooie Bruegel-landschap.

De Gooikse landbouwers kwamen vorige week naar buiten met een petitie en brief waarin ze de plannen voor een dure ruilverkaveling resoluut afwijzen. Enkele dagen later was er de gelaten mededeling dat de Herder van het Pajottenland zijn activiteiten met onmiddellijke ingang moet stoppen wegens gebrek aan financiën. Twee verrassende nieuwsberichten die alles met elkaar te maken hebben. Welke toekomst willen we samen geven aan landbouw, natuur en landschap in het Pajottenland? Waarom is er 20 miljoen euro voorzien voor een ruilverkaveling die niemand wilt, maar gaat de geliefde Herder van het Pajottenland intussen failliet?

De Pajotse herder wees ons de voorbije jaren, met zachte maar kordate herdershand, de weg naar een zorgzamer omgaan met het landschap en de landbouwers van onze regio. Hij zette een kudde streekeigen schapen in voor een unieke mix van landbouw, natuurbeheer, erfgoed, educatie en toerisme. Dat deze herder nu failliet is, valt niet aan de man zelf aan te rekenen maar wijst in eerste instantie op de verkeerde keuzes die we politiek maken voor landbouw in het Pajottenland. We moeten stoppen met de kaart te blijven trekken van steeds grootschaligere landbouw waarbij iedereen verliest. Dit is een dood spoor, letterlijk voor onze bodems en het klimaat maar ook voor de vele familiale landbouwbedrijven zelf.

Partners

Landbouw en natuur zijn geen tegenstanders, maar partners om het Pajottenland op de kaart te zetten als duurzame landbouwregio op een steenworp van de Europese hoofdstad. Samen met Groen Pajottenland lanceerde ik een ‘Plan boeren-Bruegel’ met steunmaatregelen voor landbouwers die kiezen voor klimaatvriendelijke bedrijven en voor meer ecologische en diervriendelijke landbouw. Landbouwers (en herders) verdienen veel meer logistieke en financiële ondersteuning voor landschapsbeheer via beheerovereenkomsten en ook concrete steunmaatregelen voor o.a. korte-keten en omslag naar bio.

Samenspel

Het Pajottenland is een land om lief te hebben. Ons prachtige Bruegel-landschap is een eeuwenoud samenspel van landbouw en natuur. Hagen, knotbomen, poelen… zijn de levende getuigen hiervan en geven ons landschap vandaag het karakter en de natuurwaarde waar iedereen van geniet.

 Voor een goed begrip: ik pleit dus niet om alle landbouw in het Pajottenland te vervangen door herders, maar wel voor een landbouwmodel waar er ook plaats is voor een herder als symbool voor onze regio en de waardering die we geven aan landbouw, natuur en landschap.

Samen met Groen Pajottenland ga ik voluit voor het Pajottenland als een streek die haar eigenheid en landschap koestert, waar landbouwers de basis van zijn. Wie weet... Gooik als model voor het Pajottenland en Vlaanderen? Een écht land van Bruegel. Mét een herder!

Alwin Loeckx


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?