"Stijgende Coronacijfers vragen om extra inspanning"

Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Deze cijfers trekken zich ook door in Sint-Pieters-Leeuw waar het gemeentebestuur de inwoners om extra inspanningen vraagt.

Bron Tracing

Midden juli startte de Eerstelijnszone Zennevallei met een eigen bron tracing om broeihaarden van het virus in de regio Zennevallei op te sporen. Inmiddels staat deze bron tracing op punt, ook in Sint-Pieters-Leeuw. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Vlaanderen, die de contacttracing voor zich neemt, en met de omiggende gemeenten van de Eerstelijnszone Zennevallei.

Twee maatschappelijke assistenten contacteren iedereen die in Sint-Pieters-Leeuw woont en een positieve test aflegde. "Bij onze lokale bron tracing bieden we het gezin steeds ondersteuning aan", laat het bestuur weten. "Zo kunnen wij voorzien in maaltijden aan huis en kan het gezin beroep doen op een boodschappendienst. Op die manier zorgen we er meteen voor dat de quarantainemaatregelen strikt kunnen worden opgevolgd. Door de tracing kunnen we alle positieve gevallen in de gemeente in kaart brengen. Quasi alle lokale besmettingen zijn duidelijk te traceren en situeren zich voornamelijk in de familiale kring of in de privésfeer. We kunnen concluderen dat er op dit moment nog geen sprake is van een lokale cluster of haard. De Bron Tracers gaan uitermate vertrouwelijk om met alle gegevens."

Ziekenhuiscapaciteit

Bron tracing toont volgens het gemeentebestuur aan dat de gemiddelde leeftijd van de personen die een positieve test aflegden en in Leeuw wonen 35 jaar bedraagt. "De gemiddelde leeftijd ligt dus relatief laag. Vermoedelijk heeft de leeftijd invloed op het feit dat vele positief geteste personen slechts milde symptomen hebben en een ziekenhuisopname niet aan de orde is. Toch kunnen ook zij op lange termijn gevolgen ondervinden aan hart en longen, waarschuwt het bestuur. "En hoewel het aantal ziekenhuisopnames momenteel relatief laag is, stijgt het cijfer wel. Toenemende besmettingen en een mogelijke verschuiving naar de zwakkere en oudere bevolking kan het aantal snel de hoogte in laten gaan waardoor de ziekenhuizen opnieuw onder druk komen te staan."

Oproep om 6 gouden regels te blijven respecteren

Om die verschuiving naar de zwakkere en oudere bevolking tegen te houden en het aantal besmettingen in te perken, roept het gemeentebestuur op om de maatregelen zo goed als mogelijk te blijven naleven.

 • De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep, en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 • Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen als je mensen uit de risicogroep ziet.
 • Hou te allen tijde 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel van 5 personen en kinderen jonger dan 12.
 • Beperk fysieke contacten. Buiten je gezin mag je nauwer contact hebben met een groep van maximaal 5 personen, de zogenoemde uitgebreide bubbel.
 • Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. Georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding mogen met maximaal 50 personen.

Burgemeestersbesluit Sint-Pieters-Leeuw

Voor Sint-Pieters-Leeuw geldt nog steeds een mondmaskerverplichting op volgende plaatsen:

 • parkings van grootwarenhuizen en winkels;
 • wachtrijen;
 • Colomapark en het park Groenenberg (met uitzondering van de kampeerders in de tenten van het domein Groenenberg en de niet publieke zones van de parken);
 • recreatiedomein Zonnig Leven;
 • hondenlosloopzones, speeltuinen en -pleinen;
 • recyclagepark.

Deze verplichting geldt niet:

 • wanneer ter plaatse voedsel of drank genuttigd wordt, mits de veiligheidsafstand van 1,5 meter van andere personen gegarandeerd is;
 • indien men zich in een voertuig bevindt met gesloten ramen;
 • tijdens het intensief sporten, mits de veiligheidsafstand van 1,5 meter van andere personen gegarandeerd is.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Samenscholingen van meer dan 5 personen, kinderen inbegrepen, zijn verboden in het Colomapark tussen 22 uur en 6 uur en dit van vrijdagavond tot maandagochtend.

Samenscholingen van meer dan 10 personen, kinderen inbegrepen, zijn verboden in het Colomapark tussen 6 uur en 22 uur en dit van vrijdagochtend tot zondagavond. Een uitzondering zijn de georganiseerde groepslessen die plaatsvinden binnen het kader van de federaal bepaalde uitzonderingen en mits respect van de voor de sector toepasselijke protocollen.

Deze bepalingen zijn van toepassing t.e.m. 7 oktober 2020.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?