Steve Dehandschutter is voorzitter lokaal overleg Kinderopvang Gooik

GOOIK - Steve Dehandschutter uit Oetingen werd op de vergadering van het lokaal overleg Kinderopvang en Opvoeding (LOKO) van Gooik unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, gezinsbonden en het lokaal bestuur.

Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Dehandschutter zetelt in deze adviesraad als vertegenwoordiger van de Gooikse N-VA-fractie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?