Steun voor groene oase van Zonnelied

Begin december kreeg Zonnelied vzw het goede nieuws dat de projectsubsidies voor de inclusieve Zonnetuin zijn goedgekeurd door ‘Natuur en Bo’s van de Vlaamse overheid.

Zonnelied vzw is een dienstverleningsorganisatie die op verscheidene plekken in Vlaams-Brabant en Brussel woon-, dag- en individuele ondersteuning biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Onlangs kreeg de site in Eizeringen een grondige renovatie: in aansluiting met het voormalige klooster werd een nieuwbouw geplaatst waar zo’n 30 volwassenen met een (ernstig) verstandelijke beperking wonen.

In het masterplan van de site werd niet enkel nagedacht over gebouwen, maar ook de herinrichting van de tuin kreeg de nodige aandacht.  “De grote troef van de ligging van de site in Eizeringen is het groene karakter dat zorgt voor een oase van rust. We merken dat dit een positieve uitwerking heeft op cliënten en personeelsleden en wilden hiermee aan de slag. Daarom ontwierpen we, in samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevalei, een plan voor de tuin, aangepast aan de noden van onze cliënten én met respect voor de omliggende inheemse natuur”,  zegt Katleen Evenepoel, algemeen directeur Zonnelied.

“Voor de realisatie van de tuin ontvangt Zonnelied vzw een subsidie in het kader van de projectoproep ‘Natuur in je buurt 2021’. Dit bedrag zal helpen om een aantal grote structuren aan te leggen. Er zullen streekeigen fruitbomen en een houtkant aangeplant worden. Een toegankelijk pad wordt voorzien doorheen het terrein. Aan de bron, die aanwezig is op het domein, zal een poel ingericht worden. Door deze maatregelen brengen we het Pajottenland als het ware binnen de muren van Zonnelied, want al deze zaken zijn namelijk typisch voor het omliggende landschap en de natuur in de streek. Historisch gezien was deze site een fruitboomgaard, die nu hersteld wordt.” zegt Timon Boumon van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?