Stedelijke Servaisacademie reikt de hand aan Halse scholen

Het verstevigen van de samenwerking tussen de kunstacademies en het voltijds dagonderwijs is één van de speerpunten van het decreet Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), dat op 1 september 2018 in voege trad. Hiervoor werd onder de naam Kunstkuur de mogelijkheid gecreëerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan over de grenzen van de verschillende onderwijsniveaus heen.

Deze samenwerkingen werden goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Van de bijna 400 ingediende projecten, verspreid over heel Vlaanderen, werden er uiteindelijk 98 weerhouden.
Voor de Servaisacademie werden twee projecten erkend. Dit maakt dat de academie vanaf 1 september 2019 een samenwerking aangaat met de Buurtschool De Winde en met de eerste graad van het GO! Technisch Atheneum.

Concreet betekent dit dat leerkrachten van de Servaisacademie samen aan de slag gaan met hun collega’s uit de basis- en/of secundaire school. Deze initiatieven bieden een unieke win-winsituatie. De DKO-leerkrachten brengen hun artistieke ervaring mee. Ze helpen zo de muzische vorming kwalitatief in te vullen en het cultureel bewustzijn en de culturele expressie bij de leerlingen te verhogen, conform de nieuwe eindtermen. Leerkrachten uit het DKO leren op hun beurt het dagonderwijs beter kennen en kunnen delen in de expertise die er aanwezig is o.a. op het vlak van differentiatie en werken met grotere groepen.

Door deze manier van werken worden bovendien kinderen en jongeren die in normale omstandigheden niet in aanraking zouden komen met de werking van de Servaisacademie bereikt. De drempel voor het volgen van een opleiding aan de academie wordt hierdoor verlaagd. Het is dus een mooie manier voor onze Servaisacademie om zich naar buiten toe te profileren en kenbaar te maken.

Aan deze projecten zijn extra uren en werkingsmiddelen gekoppeld. De samenwerkingen hebben een looptijd van 3 jaar. Op deze manier neemt de Servaisacademie nog meer haar taak als onderwijsinstelling op, wordt ingezet op de verbreding van het doelpubliek en haalt ze de band met de Halse scholen verder aan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?