Station of stopplaats treinen in Schepdaal weer afgewimpeld

Gisteren kreeg Dirk Janssens in de Commissie Infrastructuur voor de derde keer op rij hetzelfde antwoord over een mogelijke stopplaats  op de S- lijn van Denderleeuw naar Brussel van federaal Mobiliteitsminister . Opnieuw moest de minister antwoorden dat de NMBS blijft schermen met een voorbijgestreefde MER studie al zouden er maar 50 nieuwe potentiële reizigers opstappen door een verschuiving van reizigers van bestaande stations naar Schepdaal.  

Janssens had in zijn vraag nochtans uitvoerig gewezen op het verouderde karakter ervan, niet het minst door de gewijzigde omstandigheden. Hij haalde het aanboren van nieuwe investeringskredieten voor het GEN aan om dat 8 jaren aanslepend dossier uit het slop te halen. De aanstelling van dynamische en deskundige Jean Pierre Hansen aan het hoofd van het sturingscomité van het GEN vindt hij een bijkomend pluspunt.

De Lijn

In zijn repliek stelde de Dilbeekse Volksvertegenwoordiger erg ontgoocheld te zijn en betwistte de stelling dat een stopplaats, de NMBS schermt liever met het woord station omdat dit zoveel meer kost, in Schepdaal meer nadelen dan voordelen zou opleveren.

Dirk Janssens kondigt aan dat hij spoedig contact zal opnemen met de Dilbeekse Mobiliteitsschepen Quagebuer om ook de mogelijkheden van De Lijn te onderzoeken en aan te kaarten bij de Vlaamse Mobiliteitsminister Ben Weyts. Een stopplaats van de Lijnbussen naast de S-lijn in Schepdaal zal volgens Janssens het potentieel aantal treinreizigers significant doen toenemen.

Het is Dirk Janssens ook niet ontgaan dat de NMBS naast het MER rapport ook aanhaalt dat er reeds drie NMBS stations in Dilbeek liggen. Hij vindt dat een zwak argument omdat deze niet op de snellere S-lijn liggen en waarbinnen er geen capaciteitsuitbreiding voorzien wordt. Hij stelt zich bovendien ook openlijk de vraag waarom de NMBS de voorkeur blijft geven aan een GEN stopplaats in Anderlecht waar reizigers al gebruik kunnen maken van de Metro. Het gaat in wezen toch over de files bij het binnenrijden van het Brussels Gewest.

Weeskindje

Veel van deze gemiste kansen zijn volgens Dirk Janssens te wijten aan de gebrekkige samenwerking tussen De Vlaamse Rand en het Brussels Gewest, niet het minst op het vlak van mobiliteit.

Schrijnend was laats nog het voorval waarbij een vrouw die in Groot-Bijgaarden de trein nam en in Sint-Agatha- Berchem uit de trein werd gezet omdat de MOBIB kaart een andere interpretatie over ‘ stadszone geeft dan logisch zou zijn. Dit allemaal, nu uitgerekend gisteren in Antwerpen en Gent de City Pass werd gelanceerd.

Eén en ander zou volgens Dirk Janssen in een ruimer federaal kader moeten worden bekeken. “VOKA is al langer vragende partij om van de Brusselse Metropolitane Regio werk te maken. Het ‘weeskindje’ van de zesde staatshervorming dat tot nu toe geen invulling kreeg.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?