Start onderzoek nieuwe mogelijkheden bedrijfssite Bomaco

De provincie Vlaams-Brabant gunde een onderzoek naar de herstructurering van de site van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik aan studiebureau Vectris.

Naar aanleiding van de stopzetting van de houthandelactiviteiten van het bedrijf Bomaco in Zellik wordt op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor de site. Gezien de grote vraag naar ruimte voor bedrijvigheid in de regio start de provincie Vlaams-Brabant een planningsproces op dat de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten, herstructurering en uitbreiding in beeld moet brengen.

"We gunden de opdracht, om de mobiliteits- en milieueffecten van nieuwe ontwikkelingen op de Bomaco-site in kaart te brengen, aan studiebureau Vectris", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. "De ontsluiting en bereikbaarheid van de site voor personenvervoer en vrachtverkeer is namelijk een cruciale factor. Ook de impact op het landschap en de woonomgeving zal doorwegen op de uiteindelijke beslissing rond de toekomstmogelijkheden voor de site."

Het zijn de resultaten van het milieuonderzoek die zullen bepalen welke nieuwe bestemming de provincie aan het terrein geeft. Ook eventuele uitbreidingsmogelijkheden en noodzakelijke aanpassingen aan de weginfrastructuur zullen in dit plan worden opgenomen.

Het hele studie- en herbestemmingsproces zal naar verwachting zo’n 2 jaar in beslag nemen. Tijdens deze planprocedure zullen participatiemomenten worden georganiseerd voor de omwonenden. Hierbij worden de onderzoeksresultaten toegelicht en iedereen krijgt de kans om bedenkingen te formuleren. Een eerste dergelijk inspraakmoment wordt verwacht rond de jaarwisseling.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?