“Stappen tegen Pesten“, wandelt op Windherentochten

LENNIK – Een delegatie van de nieuwe vereniging “Stappen tegen Pesten” is net vertrokken aan de Lennikse sporthal. De groep wil iets doen tegen het pestgedrag en zamelt fondsen in voor deze meer dan noodzakelijke organisatie.

Oorsprong:

o             2012. Patrick Van Weyenbergh uit Denderhoutem gaat de theatervoorstelling bekijken van theatermaker Fried Ringoot. Hij raakt zo begeesterd dat hij graag Fried beter wil leren kennen en stapt op Fried af. De twee zitten van in het begin op dezelfde golflengte en Patrick  is gebeten door het ‘kindje’ van Fried ‘ School Zonder Pesten vzw’ die Fried samen met een paar anderen opzette toen hij net van kanker genezen was.   Het feit dat de vzw zonder subsidies elk jaar opnieuw moet uitkijken naar fondsen, sponsorgelden enz.. om de vzw draaiende te kunnen houden, laat Patrick niet los en hij wil iets doen. Zoals hij reeds vroeger deed, wilde Patrick  opnieuw de ‘dodentocht’ , 100 km van Bornem stappen en zich laten ‘sponsoren’ t.v.v. School Zonder Pesten. 

o             Hij slaagt in zijn opzet,  haalt de eindmeet terwijl Fried 24u lang zijn vriend aanmoedigt met telefoontjes en sms’en…  Achteraf zal Patrick zeggen dat “ we de dodentocht samen stapten”. Patrick haalt er 4.000 euro mee samen. Het maakt dat ook dat jaar de vzw verder kan blijven bestaan.

o             In 2013 doet hij het huzarenstuk nog eens over. Met een T-shirt en de duidelijk boodschap ‘Stappen Tegen Pesten’ trotseert hij opnieuw de zware 100 km tocht. Dit keer belooft Fried in zijn rolstoel niet alleen op afstand aan te moedigen. Hij ‘rolt’ de laatste 10 km mee met Patrick, samen met de stichters van de vzw, kinderen en vrienden. De ontlading is groot aan het eind. Emotioneel ook omdat het veel meer is dan ‘stappen’.. het is onderhand een missie geworden voor Patrick. Verleden jaar haalt Patrick nog meer gelden rond. We voelen ook dat er meer en meer interesse is van andere mensen om mee te stappen en dus wordt alles in een structurele vorm gegoten.. Het Fonds ‘vrienden van School Zonder Pesten’ in samenwerking met de Koning Boudewijn stichting.

                Fonds ‘vrienden van  School Zonder Pesten’:

o               Het ‘Fonds vrienden van School Zonder Pesten’ heeft als doelstelling het verwerven van fondsen voor de vzw School Zonder Pesten.

o             Stichters van dit Fonds zijn Patrick van Weyenbergh, Ariane Kiekens en Erwin Claes.

o             Het verwerven van fondsen zal gebeuren op allerlei manieren doch steeds met een respectvolle benadering voor zowel ‘steuner’ als ‘ Goed doel’. 

o             ‘Stappen Tegen Pesten’ is een  eerste actie  van het fonds.

o             De nauwe samenwerking met en ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting bewijst dat dit fonds degelijk onderbouwd is en voldoet aan de strengste eisen die de stichting oplegt om onder de noemer ‘vrienden van…’ te kunnen en mogen functioneren. De constante controle van de stichting garandeert medewerkers, steuners en initiatiefnemers dat alles op een porfesiionele, wettelijke basis geschoeid is.

             Belangrijk is dat dankzij de samenwerking met de stichting fiscale attesten kunnen uitgeschrven worden vanaf 40 €. De attesten zelf worden automatisch afgeleverd in aanloop van de belastingsaangifte voor volgend jaar.

            

o             Het fonds richt zich tot particulieren, verengingen, KMO’s , bedrijven…

o             Het fonds heeft de intentie om  de bekendheid verder uit te dragen om aldus minimaal Vlaanderen te bereiken en aan te zetten mee te stappen in dit positieve, zinvolle verhaal.

                School Zonder Pesten vzw:

o             School Zonder Pesten vzw biedt kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs interactieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal om in groep stil te staan bij ‘leuke en minder leuke gevoelens’, ‘omgaan met elkaar’ en ‘het voorkomen van pestgedrag’.

o             De eenvoud en de symboliek van de kleuren groen en rood loopt als een ‘groenrode’ draad door het aanbod. Het algemeen doel van de preventieve activiteiten is het verbeteren van de sfeer in de groep en het verminderen van pestgedrag door het bespreekbaar te maken in de groep.

o             Naast het aanbod voor het onderwijs zet de vzw zijn eerste stappen naar andere sectoren en naar kinderen in hun thuiscontext. De Victorhandpop vindt stilaan zijn weg naar de zorgsector, sommige educatieve materialen zijn ook thuis op een zinvolle manier te gebruiken.

o             School Zonder Pesten wil van elke school een ‘Goedgevoel’ school maken!

o             School Zonder Pesten vzw is een niet-gesubsidieerde vzw en is dus grotendeels afhankelijk van fondsen.

                Stappen Tegen Pesten:  Steunen of Stappen? Stappen of Steunen?

o             Stappen Tegen Pesten is dus een initiatief dat verder beheerd en georganiseerd wordt door het Fonds ‘vrienden van…’.

o             Dit jaar wordt ook uitgekeken naar de dodentocht 100km van Bornem waar niet enkel Patrick deze keer zal aantreden, maar reeds een aantal mensen die met het  typische groene T-shirt zullen pogen de dodentocht te stappen of op zijn minst een deel ervan.  Daarom ook staat dit initiatief open voor iedereen!  Ook al ben je niet overtuigd of je wel die 100km kan stappen, dan nog ben j e heel erg welkom en kan je starten.  Nu reeds zijn er een paar mensen die weten dat ze de volle 100km niet zullen halen, maar zicht toch laten ‘sponsoren’  door vrienden, kennissen , bedrijven en dus geld inzamelen.  Dat het fonds gesteund is door en samenwerkt met het Koning Boudewijn fonds maakt dat er fiscale attesten uitgeschreven worden vanaf 40 euro! Een niet onbelangrijk gegeven.  Heel wat zelfstandigen,vrije beroepen, bedrijven zien dit als een welkome extra.

o             Stappen tegen Pesten gaat verder dan een ‘clubje’ mensen …  We willen zoveel mogelijk mensen aan het stappen krijgen voor het  Fonds vrienden van..SZP.. We willen op die manier ook zoveel mogelijk mensen warm maken om een deeltje van de inspanningen van de stappers te belonen met een gift of giftje.  Daarvoor zijn flyers met een overschrijvingsformulier meteen ter beschikking.  Uiteraard kan op datzelfde rekeningnummer giften gestort worden, los van het stappen tegen pesten verhaal.

o             Er zijn ‘teams’ die samen de volle 100 km willen stappen, maar dan in een soort estafette.. samen beloven ze als groepje de 100 km te stappen.. elk van hen laat zich daarvoor sponsoren..

o             Stappen tegen Pesten wil ook  de tienduizenden stappers en wandelaars aanspreken  die dagelijks of wekelijks ‘de baan op zijn’. We doen dus ook een warme oproep aan de vele mensen die nu al de dodentocht op hun programma staan hebben zonder een specifiek doel dan de fysieke prestatie. Als ook zijn zich een deeltje laten sponsoren kunnen we onze missie verder zetten. 

o             Stappen tegen pesten wil ook graag die honderden wandelclubs bereiken.  Als mensen daar beslissen om te ‘stappen tegen pesten’ en daar aan fondsenwerving te doen krijgen ze van ons het ‘STP’-t-shirt.  Elke week zijn er tientallen georganiseerde wandelingen in Vlaanderen.. Ook daar kan bvb een kleine bijdrage van het startgeld naar het Fonds VvSZP gaan..

o             Uiteindelijk wil STP ook mensen bij mekaar brengen! Mensen die voor een zelfde doel de handen in mekaar slaan.

o             En ongetwijfeld zijn er nog vele andere initiatieven mogelijk.. de creativiteit mag werkelijk botvieren!


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?