Staking bij De Lijn vanaf morgen voorbij

De vakbonden zijn akkoord om de stakingsactie bij De Lijn vanaf morgen te stoppen. De staking zorgde sinds 21 december in heel Vlaanderen voor hinder bij de reizigers. Aanleiding was onvrede bij de Technische Diensten over onder meer het nieuwe loon- en loopbaanmodel waarover overleg loopt.

Op basis van de afspraken dinsdagnamiddag besloten de vakbonden om de acties stop te zetten vanaf woensdag 30 december 2020. De Lijn heeft toegezegd om tegen het overleg op 21 januari 2021, dat al geruim tijd stond ingepland, een en ander verder uit te werken.

De Lijn verwacht dat de dienstverlening in heel Vlaanderen vanaf morgen, woensdag 30 december, weer genormaliseerd zal verlopen conform de huidige vakantiedienstregeling. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?