Stad vat ontwerpstudies aan voor bufferbekken Gooikenaar

Om de overstromingsproblemen in de binnenstad aan te pakken, wil stad Halle een bufferbekken aanleggen onder parking Gooikenaar. De studie hiervoor is nu aangevat.

Een bufferbekken is een soort van waterreservoir waarbij het water bij hevige regenval tijdelijk wordt tegengehouden en nadien vertraagd wordt afgevoerd.

Het water dat overlast veroorzaakt in de Halse binnenstad is voor een groot deel afkomstig van de Ninoofsesteenweg en de Don Boscowijk. Een bufferbekken onder de parking Gooikenaar moet dus een deel van dit water opvangen waardoor het overstromingsrisico afneemt.

Om dit bufferbekken te realiseren stelde de stad Halle een studiebureau aan om de nodige onderzoeken uit te voeren vooraleer tot de werken over te gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?