Stad stelt nieuwe onthaalbalie voor

Op 16 oktober 1993, dus iets meer dan 27 jaar geleden, werd het nieuwe stadhuis officieel geopend.  Tot op vandaag wordt er gesproken van het nieuwe stadhuis om het onderscheid te maken met het historisch stadhuis op de Grote Markt.  Naast enkele kleine aanpassingen en verbeteringen is er in die voorbije 27 jaar praktisch niets gewijzigd aan het ‘nieuwe’ gebouw.  Sinds maandag is hierin een duidelijke  verandering gekomen. Bij het betreden van het administratief zenuwcentrum van de stad komt men terecht in een goed verlichte en open ruimte, die een huiselijke gezelligheid uitstraalt.

De werken zijn nog niet helemaal achter de rug. Er komt nog een branddeur aan het onthaal en de kinderhoek wordt verder afgewerkt.

Momenteel staan er stellingen, verplicht, om de zonnepanelen te plaatsen.

Voor 2022 en 2023 is nu reeds een budget voorzien van 2 miljoen euro om het andere gedeelte van het gelijkvloers te renoveren. Eerst moet de wachtpost van de politie nog verhuizen naar de nieuwe gebouwen aan de Fabriekstraat.

Opvallend zijn onder meer de twee muren die werden bekleed met mossen uit Scandinavië die speciaal behandeld zijn en noch dood noch levend zijn.

 Marc Snoeck, burgemeester: “Deze – naar mijn smaak – zeer geslaagde verbouwing en inrichting, konden we moeilijk laten voorbij gaan als een onbenullige faits-divers zonder even te blijven stilstaan bij de essentie en het doel van deze toch grondige verbouwing van de onthaalruimte in ons “nieuw” stadhuis.

“In ons strategisch meerjarenplan staat dat we streven naar een excellente dienstverlening die vraag gestuurd is en dus regelmatig wordt bijgesteld.  Elke burger van onze stad is hier welkom en wordt goed en positief onthaald.  Welke vraag, bekommernis of eventuele ergernis hij of zij ook moge hebben.  Met deze nieuwe en functionele inrichting is er definitief een streep getrokken over de vraag : “waar moet ik zijn om …”.  Gedaan dus ook met het gevoel dat “men van het kastje naar de muur wordt gestuurd”, gaat de burgemeester verder.

“Deze nieuwe onthaalruimte is voor het stadsbestuur haar visitekaartje die elke burger van de stad een warm welkom heet en tracht een oplossing te zoeken voor elk van zijn of haar vragen.  De huiselijke en aangename inrichting, de groene accenten staan symbool voor wat wij als bestuur nastreven, namelijk iedereen is hier welkom en moet zich hier thuis voelen.  Dienstverlening mag immers niet afhankelijk zijn van het kanaal, de dienst, de persoon of de plaats.  De burgers staan centraal en de dienstverlening draait rond levensgebeurtenissen die zich bij de burger afspelen.  Wij willen er voor zorgen dat onze inwoners gemakkelijker persoonlijk contact kunnen krijgen met de diensten, zowel online als offline, en dat ze efficiënt geholpen worden”, aldus Marc Snoeck.

Deze nieuwe onthaalruimte is het hart van de fysieke dienstverlening.  Er werden aparte spreekruimtes voorzien, waar mensen in alle privacy een gesprek kunnen voeren met de betrokken baliemedewerker.  Deze nieuwe balies kaderen echter in een ruimer dienstverlenend verhaal.
Een willekeurige greep hieruit :

 • Er komt nog een duidelijke digitale signalisatie in het stadhuis en het sociaal huis.
 • De ambtenaren die aan de balies zitten, zullen verplicht een opleiding moeten volgen om zo klantgericht mogelijk te werken, met extra aandacht voor zwakkere mensen met specifieke noden.
 • Sinds begin van dit jaar is Halle gestart met een avondpermanentie op donderdag (nl. tot 20u ’s avonds zijn de loketten geopend) zodat ook werkende mensen er nog terecht kunnen zonder verlof te moeten nemen.
 • De staat voorziet een nieuw welkomstpakket voor nieuwe inwoners
 • Er wordt in Buizingen en op Sint-Rochus een buurtgerichte werking opgezet met een loket waar mensen terecht kunnen met hun vragen over welzijn en zorg
 • Mensen kunnen met al hun vragen over wonen en huren terecht in de woonwinkel die gevestigd is in het sociaal huis
 • Het bestuur gaat alle brieven die vanuit de stad verstuurd worden eens aandachtig onder de loupe nemen en nagaan of deze wel verstaanbaar en eenvoudig geschreven zijn, zodat iedereen ze kan begrijpen
 • Halle voorziet Wifi in alle publieke gebouwen en op openbare plaatsen
 • Volgend jaar worden de online betaalmogelijkheden nog verder uitgebreid, zodat de dienstverlening sneller kan afgeleverd worden
 • In de bibliotheek staat het personeel gratis ter beschikking om bezoekers op een laagdrempelige manier te ondersteunen wanneer zij computerproblemen ondervinden
 • Mensen die moeilijkheden ondervinden om administratieve papieren in te vullen kunnen op het stadhuis terecht om samen met hen deze papieren in orde te brengen. Dit gaat onder de noemer ‘koffie en formulieren”
 • Uitbouwen van een interne productencatalogus om meer integrale dienstverlening te kunnen bieden
 • Halle gaat de buurtgerichte werking verder uitbouwen door onder meer een camper in te zetten waar burgers terecht kunnen met hun

Foto's: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?