Stad meent dat Servaisacademie wel open kan blijven

Schepen van patrimonium Pieter Busselot reageert op het nieuws dat de brandweer heeft geadviseerd om de Halse muziekacademie te sluiten nadat werd vastgesteld dat er heel wat schort aan de brandveiligheid van het gebouw. Dat werd eerder vandaag door de Halse N-VA uitgebracht. De stad meent dat het de school wel kan open blijven.

Pieter Busselot: “Het opgemaakt Brandweerverslag adviseert ons de Servaisacademie niet verder open te stellen voor publiek omwille van de adviezen die werden geformuleerd in het inspectieverslag, meer bepaald oa volgende specifieke punten:

  • De evacuatie van de aanwezigen kan niet gegarandeerd worden
  • Branddetectie is gedeeltelijk fysiek uitgeschakeld
  • Veiligheidsverlichting heeft niet de nodige autonomie
  • Compartimentering ontoereikend of onbestaande

Op basis van dit verslag zijn er direct verschillende acties genomen. Ik licht er enkele toe:

De evacuatie van de aanwezigen kan niet gegarandeerd worden:

  • De doorgang van de nooduitgang was niet altijd gegarandeerd omdat hier bijvoorbeeld meubilair of materiaal stond welke een vlotte doorstroom mogelijks zou verhinderen. De academie heeft hiervoor direct het nodige gedaan en die doorgang vrijgemaakt.
  • Bepaalde deuren werkten nog met sleutels, welke zijn vervangen door badgesysteem zodat lokalen niet afgesloten kunnen worden

Branddetectie is gedeeltelijk fysiek uitgeschakeld

  • De uitgeschakelde branddetectie betrof een aantal afgeplakte detectoren die werden afgeplakt tijdens de inspecties van de inklemming van de dakspanten; de plakband werd verwijderd

Veiligheidsverlichting heeft niet de nodige autonomie

  • Dit is door onze eigen arbeiders reeds in orde gebracht.
  • Moeten nog enkele verlichtingsarmaturen bij geplaatst worden

Compartimentering ontoereikend of onbestaande

  • De zaken die openstonden zijn aangepakt. De punten die hier nog resteren zijn van een grootteorde dat deze een ernstige investering vergen en dus eerder passen in een ruimer kader.

“Een brandweerverslag is zelden zonder bemerkingen, dus in het verleden zijn er op basis van andere verslagen reeds aanpassingen gebeurd. Op basis van dit verslag zijn er dus heel wat zaken al direct aangepakt, maar bepaalde opmerkingen vergen meer tijd in functie van onder andere  leveringen/plaatsing. Die zaken (oa haspels, extra noodverlichting, saltosysteem,…) zullen normaal binnen de 5 weken opgelost zijn waarna een nieuwe keuring gevraagd wordt.

We zitten hier met een historisch gebouw, welke gekenmerkt door zijn charme maar ook door zijn bouwtechnische gebreken. Een belangrijk aspect hierbij is compartimentering.

De compartimentering is een zaak die niet zomaar kan worden opgelost: alle verdiepen dienen brandtechnisch van elkaar gescheiden te worden, dit betekent een volledige herwerking van het gebouw. Dit is afgestemd met de brandweer dat dit kan passen binnen een masterplan.

Er waren voor het brandweerverslag reeds stappen gezet richting een masterplan. Zo was er reeds een stabiliteitsstudie uitgevoerd in functie van de vernieuwing van de dakspanten, de dakbedekking met isolatie en het schrijnwerk aan te pakken. Bijkomend lanceerden we vorig jaar een studieopdracht voor een totale revisie van de technieken van het Jezuïetencollege. De eerste plaatsbezoeken bevestigden echter ons aanvoelen dat deze ingreep van zeer grote (bouw)technische en financiële omvang is. De logische redenering is dus dat de gevraagde compartimentering verder mee wordt opgenomen in dit masterplan. Het zou immers al te gek zijn dat we een compartimentering voorzien, waarna we later opnieuw leidingen in de muren dienen te kappen. We willen dit dus in zijn geheel kunnen aanpakken welke volstond voor de brandweer.

Na al deze ingrepen is er geen probleem dat de school verder gebruikt kan worden voor de onderwijsactiviteiten en dus niet gesloten wordt”, aldus schepen Busselot.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?