Stad krijgt 1,5 miljoen euro voor brandweerkosten 2014

De stad Halle krijgt ruim 1,5 miljoen euro na een juridische procedure bij de Raad van State over de verdeling van de brandweerkosten voor het boekjaar 2014.

Sinds 2015 is er een eengemaakte brandweerzone Vlaams-Brabant West die ook instaat voor de financiering van de korpsen. Voordien konden steden en gemeenten met een brandweerkorps op hun grondgebied een deel van de  kosten recupereren bij de gemeenten die zelf geen brandweer hadden. Op die manier werden de interventies vergoed die een brandweerkorps buiten de gemeentegrenzen voor zijn rekening nam.

 Voor het boekjaar 2014 werden de kosten nog niet verrekend omwille van een juridisch geschil tussen de gemeenten mét en de gemeenten zonder brandweer. Er werd een gerechtelijke procedure opgestart bij de Raad van State. Begin dit jaar volgde er dan een uitspraak in die gunstig was voor de stad Halle. Daarop werkte provinciegouverneur Lodewijk De Witte een verdeelsleutel uit voor de kosten. Op basis daarvan heeft de stad nog recht op een saldo van 1.531.850,25 euro.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?