Stad informeert burgers over circulatie- en parkeermaatregelen voor Sint-Rochus

In de raadzaal van het stadhuis zal er op dinsdag 16 mei een infoavond plaatsvinden. Hier krijgen burgers informatie over de diverse circulatie- en parkeermaatregelen op Sint-Rochus. Het college van burgemeester en schepen zal aanwezig zijn om duiding te geven bij deze voorstellen.

Aan deze avond gingen twee voorgaande infosessies vooraf. Op 27 oktober 2016 organiseerde het Halse stadsbestuur namelijk al een eerste mobiliteitsavond voor Sint-Rochus. Alle aanwezigen kregen toen de kans om hun zorgen, problemen en voorstellen over de mobiliteit op Sint-Rochus mee te geven aan het stadsbestuur.

Daarna ging het Halse mobiliteitsplatform aan de slag en overwogen ze een aantal van deze voorstellen die afkomstig waren van de burgers. Op 23 maart 2017 werden deze tijdens een tweede mobiliteitsavond toegelicht en besproken met de aanwezigen die daarvoor in groepjes gingen samenzitten.

Op 16 mei zullen de burgers van Halle weten wat het college van burgemeester en schepenen nu precies voorstelt en welke ideeën van de burgers overeind bleven.

Lees hier het verslag over de vorige mobiliteitsavond


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?