Stad Halle verlengt het coachingsproject voor leerlingen

Huiswerk maken, het is geen pretje. Niet voor kinderen, maar vaak ook niet voor de ouders. Daarom startte de stad het voorbije schooljaar een coachingsproject met de Odisee Hogeschool en met de scholen GO! De Leerboom in Halle en het Sancta Maria Instituut in Lembeek. Wegens het grote succes verlengt de stad het coachingsproject volgend schooljaar.

Het coachingsproject ‘Hoe help ik mijn kind na school’ heeft als doel kinderen van het eerste en tweede leerjaar gerichte (huiswerk)ondersteuning aan te bieden binnen hun thuiscontext. Het gaat vaak om kinderen die omwille van uiteenlopende omstandigheden thuis onvoldoende ondersteuning krijgen, waardoor hun onderwijskansen verkleinen. Een student van Odisee Hogeschool (opleiding Orthopedagogie) tracht, vertrekkende vanuit de hulpvraag van het gezin, methodieken aan te reiken zodat het kind zelfstandig aan de slag kan. Niet alleen de kinderen worden gecoacht, ook de ouders worden begeleid en krijgen een oplossing aangereikt voor al hun hulpvragen rond huiswerkbegeleiding.

Omwille van de grote vraag en de succeservaringen verlengt het stadsbestuur dit project volgend schooljaar. Het aantal te begeleiden gezinnen zal aangepast worden naar 10. Dit omdat de samenwerking met ‘Samenlevingsopbouw RISO’ niet werd verlengd waardoor we dit zelf moeten organiseren. De stad beperkt daarom het aantal leerlingen, dit om de kwaliteit van de begeleiding te kunnen garanderen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?