Stad Halle ondersteunt Woonzaak: "Betaalbaar en divers woonaanbod is een noodzaak"

Wonen is een grondrecht én een hefboom naar een rechtvaardigere samenleving. Jammer genoeg is de vraag naar degelijke en betaalbare woonruimte in Vlaanderen momenteel groter dan het aanbod. Door het initiatief Woonzaak te ondersteunen, hoopt de stad Halle in de toekomst meer pasklare oplossingen voor de wooncrisis te kunnen bieden.

Wat is de Woonzaak?

De Woonzaak is een collectief van meer dan 50 organisaties en lokale besturen (Vlaams huurderplatform, SAAMO, CAW-groep, stad Gent, stad Leuven, ... ). Zij nemen deel aan dit initiatief, omdat betaalbaar en kwaliteitsvol wonen een grote uitdaging vormt in Vlaanderen. 170.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. De kwaliteit van bijna de helft van de private huurwoningen is ontoereikend en drie op de tien private huurders houdt na het betalen van de huur onvoldoende over om menswaardig te leven. Maar omdat de regeling rond sociale huisvesting, de private woninghuur en woonkwaliteit aan de gewesten is toevertrouwd, kunnen de lokale besturen op die domeinen zelf weinig doen. Door hun ondersteuning te vragen, wil de Woonzaak de Vlaamse overheid tot meer actie dwingen om de wooncrisis het hoofd te bieden.

Halle doet mee

Ook Halle ondersteunt mee de Woonzaak. "Want ook wij vinden dat een betaalbaar en divers woonaanbod een noodzaak is.  Er moeten oplossingen komen voor de structurele wooncrisis en problemen zoals te hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, mindere woonkwaliteit en woononzekerheid. Onze stad pleit daarom voor meer beleidsinstrumenten voor lokale besturen en meer overleg met andere overheden om ervoor te zorgen dat iedereen op een menswaardige manier kan wonen", aldus het bestuur.

Meer info: www.woonzaak.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?