Stad Halle krijgt 300.000 € voor ‘Zuurstof voor de Zenne’.

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kent aan 5 projecten, waarvan 1 van de stad Halle, subsidies toe om vernieuwende projecten op te starten om hun steden leefbaarder en duurzamer te maken. Voor Halle gaat het om een subsidie van 300.000 €.

Jaarlijks lanceert minister Homans een thema waarrond steden en gemeenten vernieuwende initiatieven kunnen indienen. Dit jaar werd gekozen voor het thema ‘Groen en water in de stad’.

Op basis van duidelijke criteria werden vijf projecten geselecteerd door een onafhankelijke jury. Onder de laureaten bevindt zich ook Halle. De stad krijgt een subsidie van 300.000 € voor het project ‘Zuurstof voor de Zenne’.

‘Zuurstof voor de Zenne’

Het project ‘Zuurstof voor de Zenne’ kadert in een breder verhaal voor de Zenne. Voor heel haar grondgebied werkt de stad aan een geïntegreerd ruimtelijk verhaal om de groenblauwe netwerken te herwaarderen. De Zenne en het kanaal worden als rode draad geïntegreerd om een Zennepad te realiseren dat aansluit op een groter geheel van wandelwegen en netwerken. In juni 2017 werd het eindrapport van een conceptsubsidie opgeleverd met daarin een toekomstvisie op het ‘Landschapspark Halle’. De toekomstvisie mikt op één stadsproject: een overkoepelende totaalvisie waarbij de omgeving van de Zenne als een langgerekt landschapspark op de kaart wordt gezet. Via dit project zal de stad op een betekenisvolle manier uitvoering geven aan elementen uit dit stadsproject.

  Info: Ruimte en wonen | milieu@halle.be | T 02 365 95 10


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?