Stad Halle en hulpdiensten zijn klaar voor carnaval 2015

HALLE - De hoogdagen voor de Halse carnavalist zijn opnieuw aangebroken. De komende 4 dagen wordt de stad Halle ingenomen door chars, carnavalsliederen, feest en folklore. De prachtige lentezon is hopelijk de voorbode van een mooi en veilig carnaval 2015. Want niet alleen de feestvierders zijn er klaar voor, naar jaarlijkse gewoonte staan ook heel wat hulp- en veiligheidsdiensten en ondersteunende medewerkers van de stad Halle paraat.

Ziekenwagens

Vanaf zaterdagmiddag  tot en met dinsdagochtend zal het Rode Kruis Halle instaan voor de dringende geneeskundige hulpverlening in de carnavalszone. Bij het hele carnavalsgebeuren worden meer dan 50 hulpverleners betrokken. Op de piekmomenten worden tot 30 vrijwilligers gelijktijdig ingezet om medische verzorging te voorzien. Het Rode Kruis slaat voor de hele periode haar tenten op in de Servaisacademie (Kardinaal Cardijnstraat). In dit medisch dorp kan iedereen gedurende het hele carnaval terecht voor medische verzorging. 2 à 3 vrijwilligers zijn hier permanent aanwezig om mensen in nood op te vangen. Mobiele ploegen staan bovendien op het terrein om mensen te helpen. Zij blijven elke carnavalsnacht op post tot wanneer de laatste feestvierder de Grote Markt heeft verlaten. Ook worden permanent 2 ziekenwagens ingezet. Daarnaast staan ook 2 extra ziekenwagens klaar indien nodig, en worden een aantal (spoed)verpleegkundigen voorzien. Verder zal het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria zijn spoedafdeling met een aantal bedden uitbreiden zodat hulpbehoevende feestvierders perfect geholpen kunnen worden. Ook het team van artsen en verpleegkundigen wordt extra versterkt.

Brandweerboot

De brandweer voorziet continu 14 manschappen tijdens carnaval. Op de drukste momenten, tijdens stoeten en vuurwerk, wordt dit aantal opgetrokken tot 24. De brandweerzone levert al het nodige materiaal aan voor de hulpverlening en de commandopost. Op zondagmiddag wordt een inzetklare reddingsboot met duikteam voorzien op het kanaal. Ook maandagavond tijdens het vuurwerk staan duikers en een boot ter beschikking om mogelijke drenkelingen veilig aan wal te zetten. Voor het eigenlijke carnaval van start gaat, zijn alle chars door de brandweer aan een veiligheidscontrole onderworpen. Ook de carnavalfoor heeft op voorhand een dergelijke controle gekregen.

Volledig politiekorps

Net als de brandweer zet ook de lokale politie Halle tijdens carnaval het volledige politiekorps in om de veiligheid te garanderen. Daarnaast komen nog een 40-tal manschappen van andere lokale politiezones en de coördinatie- en steundienst van het arrondissement Halle-Vilvoorde onze manschappen op het terrein ondersteunen. Ook de politie te paard zal in de stadsrand te zien zijn. Een aantal politiemensen wordt bovendien in reserve gehouden. De politie is dit jaar immers extra waakzaam. Voor de politie zijn tijdens carnaval heel wat taken weggelegd. Zij waakt mee over het vlot en veilig verloop van de verschillende stoeten. Daarnaast worden teams ingezet die tijdens de drukste periodes en de feestnachten te voet de openbare orde handhaven in het centrum van de stad. Voorts  worden gedurende het ganse feestweekend extra politieploegen ingezet voor anti-diefstalpatrouilles op de parkings en in de stadsrand. Uiteraard worden ook  24 uur op 24 interventieploegen voorzien. Ook de spoorwegpolitie biedt ondersteuning. Op zaterdag en zondag worden telkens enkele ploegen van de Spoorwegpolitie specifiek georiënteerd in de richting van het station van Halle.

Stadsdiensten

De nodige logistieke ondersteuning voor het carnavalsgebeuren wordt geboden door de stadsdiensten van Halle. Zij leveren een aanzienlijke bijdrage, zowel in de voorbereiding naar het evenement toe, als tijdens de festiviteiten en in de fase van de afbraak en opkuis. Er wordt onder meer gezorgd voor feestverlichting, dranghekken, toiletwagens en urinoirs, het opruimen van afval en mobiele camerabewaking op de Grote Markt. De inzet van de stadsdiensten voor carnaval wordt geschat op 1500 mensuren.

Hieruit mag blijken dat ook in 2015 alles in het werk wordt gesteld om de logistieke steun en hulpverlening op carnaval zo optimaal mogelijk te laten verlopen, niet in het minst door de zeer goede samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten, de organisatie en de Stad Halle. Voor de feestvierders nog deze boodschap: veel plezier, maar zorg ook goed voor elkaar! Laat het feest een feest blijven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?