Stad Halle blijft investeren in buurtwerking

Ook de volgende jaren zal de stad Halle investeren in de buurtwerking van de woonwijken Windmoleken en Vogelweelde. Deze zou het contact tussen de bewoners versterken en hiermee wordt tevens een leuke wijk- en leefomgeving gecreëerd. Of ze daarvoor verder zullen gaan met Groep Intro, wordt momenteel bekeken.

Met Buurtwerk Halle wil de stad een verbinding vinden in de stadsbuurten met een grote diversiteit. “Het buurthuis staat daarbij centraal. Want waar mensen elkaar op een positieve manier ontmoeten of samen activiteiten organiseren, wordt samenleven een stuk makkelijker”, klinkt het.

Daarnaast is de werking ook een netwerk om mensen samen te brengen en te laten deelnemen aan het sociaal weefsel van de stad. Daarom blijft de stad ook in de toekomst investeren in die buurtwerking, door onder meer een nieuw buurtwerking op te richten in Buizingen.

Momenteel krijgen ze hulp van Groep Intro om de werking goed te laten verlopen. Ook de komende jaren willen ze steeds met dezelfde partner werken, of dat Groep Intro blijft, wordt momenteel bekeken.

Sociale huisvestingsmaatschappij moet gezonde bevolkingsmix garanderen

 "De stad Halle pompt ook deze legislatuur net als de vorige legislatuur weer meer dan een miljoen euro in buurtwerking voor de wijken Windmoleken en Vogelweelde. De vraag is niet zo zeer wat gebeurt er met dat geld maar wat zijn de bereikte resultaten?”, zegt N-VA-raadslid Benjamin Swalens. “We stellen vast dat de ontsluiting van de wijk Windmoleken niet lukt. Eerder is er sprake van een tegenovergestelde beweging: de wijk raakt meer en meer afgesloten van de rest van de buurt en de stad in het algemeen.”

 Om de wijken meer te betrekken zouden we in de wijken met buurtwerking ook eens een buitenspeeldag in beperkte vorm of openluchtcinema kunnen laten doorgaan. Zo komen mensen van binnen en buiten de wijk meer met elkaar in contact komen.

 De sociale huisvestingsmaatschappij heeft ook haar verantwoordelijkheid

De stad investeert intussen gedurende meer dan 20 jaar miljoenen euro’s in buurtwerking in de desbetreffende wijken. De N-VA vindt dat ook mag gekeken worden naar de sociale huisvestingsmaatschappij. Ze investeert dan wel in een buurthuis en stelt dit ter beschikking maar meer is nodig: ze moet via haar verhuurpolitiek ertoe bijdragen dat er in de wijk terug een gezonde mix van bewoning komt zodat buurtwerking tot een minimum kan beperkt worden.

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?