Stad en aannemer Zennebrug begraven voorlopig strijdbijl

De stad en de aannemer van de Zennebrug hebben afgesproken om het lopende conflict rond een schadevergoeding door vertraging van de werken tijdelijk op te schorten en voorrang te geven aan de realisatie van de brug.

Schepen van openbare werken Johan Servé (sp.a): “In het lastenboek is de gelijktijdigheid van de werken aan de Zennebrug en de Zuidbrug voorzien. Dit standpunt werd overgemaakt aan de aannemer, die onze visie hierover niet deelt. Naar aanleiding van de start van de werken werd dit probleem opnieuw besproken. Beide partijen blijven bij hun standpunt maar willen vermijden dat een verdere discussie hierover de komende maanden continu blijven wegen op de samenwerking. Daarom werd er afgesproken om de hangende discussie voorlopig te parkeren om dit niet te laten doorwegen op de samenwerking op het terrein. Uiteraard is de stad hiermee bewust bezig. We hebben tot hiertoe aan onze advocaat 4.843,03 € betaald voor juridische bijstand in het dossier.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?