Stad bemiddelt tussen Koninklijke Halse Sportclub CVBA en SK Pepingen - Halle.

Pieter Busselot, schepen van Sport, laat weten dat de stad Halle probeert te bemiddelen tussen de Koninklijke Halse Sportclub CVBA en SK Pepingen - Halle. De voetbalploeg ziet het niet zitten hoge huurgelden te betalen aan de CVBA die de accommodatie in erfpacht heeft.

 “Het Lamme Guiche-stadion is als sinds mensenheugenis het uithangbord van één van onze topploegen. Dus wenst uiteraard de stad dat er een sportieve oplossing komt tussen de Koninklijke Halse Sportclub CVBA en SK Pepingen - Halle. Het was ook om die reden dat de stad de terreinen van Lamme Guiche 10 jaar geleden aankocht voor 262.000 euro en in erfpacht gaf voor één symbolische euro aan de CVBA. Voorts werd er een toelage vrijgemaakt van ongeveer 100.000 € om enkele broodnodige investeringen uit te voeren”, zegt Pieter Busselot.

 “Dit met de afspraak dat de CVBA als erfpachthouder voortaan de uitbating voor zijn rekening nam maar ook alle verdere kosten en investeringen. Dus op juridisch vlak is de CVBA het eerste aanspreekpunt voor de stad. Alle afspraken die de CVBA en de vzw (SK Pepingen-Halle) onder elkaar maakten behoren tot de interne keuken van beide verenigingen.”

 Hoge huur

 “Maar toen duidelijk werd dat het water intussen nogal diep was tussen de CVBA en de VZW, hebben we op eigen initiatief beide partijen samengebracht voor een constructief overleg en verschillende voorstellen geformuleerd. Maar een overeenkomst werd er nog niet bereikt. De erfpachthouder is immers van mening dat men niet kan verwachten dat er geïnvesteerd wordt in een stadion zonder dat er huur gevraagd wordt. De vzw daarentegen wenst de huurinvesteringen te beperken.

 Als stad hebben we begrip voor beide standpunten. Maar we zijn ervan overtuigd dat we - met een sportieve ingesteldheid en de nodige goodwill van beide partijen - samen de bal opnieuw tegen de touwen kunnen werken van het Lamme Guiche-stadion. De stad wil als sportief bemiddelaar beide partijen dan ook zo snel mogelijk opnieuw rond de tafel krijgen”, aldus de schepen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?