Spreuken in straatbeeld zorgen voor positieve energie in Pajottenland

“Probeer een regenboog te zijn in iemands wolk #samenveerkrachtig! Sociale cohesie is meer dan ooit actueel. Tijdens de 10-daagse kunnen we hier zeker op inzetten. Tel jij samen met ons af naar 1 oktober? Elk jaar zetten we tijdens de 10-daagse Geestelijke Gezondheid het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de kijker!”

Dit jaar is het een bijzondere editie want sinds enkele maanden bepaalt COVID-19 ons dagelijkse leven. De invloed van dit virus op ons mentaal welbevinden is enorm: het spreekt ieders veerkracht aan. De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ is dus meer dan ooit op zijn plaats.

Verbinding en veilige ontmoeting staan in deze campagne centraal. Want verbonden zijn met anderen is essentieel om je goed in je vel te voelen!

Vlaamse actie ‘Spreuken in het straatbeeld’

Net zoals in 2019 staat ook dit jaar de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ centraal. Vorig jaar kon deze actie op heel wat bijval en enthousiasme rekenen: tal van organisaties (stads -en gemeentediensten, handelaars, horecazaken, scholen, dienstencentra, ziekenhuizen, …) fleurden hun ramen op met fijne spreuken en woordspelingen.

“Dit jaar kiezen we in het Pajottenland voor spreuken die veilige ontmoeting en verbinding tussen mensen centraal zetten. We betrekken hierbij de lokale handelaars en zetten de actie in de kijker via de openbare gebouwen in elke gemeente van de eerstelijnszone Pajottenland (Bever, Galmaarden, Herne, Gooik, Lennik)”, vertelt Bianca Vanreepinghen van de Intergemeentelijke Preventiedienst gezondheid.

Vanuit het intergemeentelijk gezondheidsplatform Pajottenland, waar het denkwerk gebeurt rond gezondheidsacties, is ook beslist om de actie gedurende de hele maand oktober te laten lopen in onze gemeenten. Hiervoor werken ze in het Pajottenland ook actief samen met LOGO Zenneland.

De intergemeentelijke preventiedienst gezondheid zorgt ervoor dat er voor elke deelnemende lokale handelaar een raamsticker zal zijn en dat er via de handelaars en de openbare gebouwen ook stickers ter beschikking worden gesteld van de bevolking.

“De stickers zijn bedoeld voor de algemene bevolking, maar we hopen zeker ook jongeren aan te spreken. Zij kunnen de sticker dan op hun skateboard plakken, hun schoolmateriaal, kortom op al hun persoonlijke spullen.”, gaat Bianca verder.

Raamstiften

De gemeenten bieden ook raamstiften aan voor de lokale handelaars, die gratis verdeeld worden door het gemeentebestuur. In de openbare gebouwen zullen ook affiches rond veerkracht in de kijker worden gezet.

“We hopen dat de boodschappen letterlijk en figuurlijk ‘blijven plakken’ en dat we hiermee het ruime publiek kunnen bereiken”, zegt Bianca. Deze laagdrempelige actie, zet de deuren op voor verdere preventie acties rond geestelijke gezondheid in de komende jaren.

Meer info kan je vinden via https://www.samenveerkrachtig.be/

Stoelen huis van het kind

Vanaf 1 oktober zullen ook de stoelen ‘Ik zie u zitten’ van huis van het kind verschijnen op openbare plaatsen, bij lokale handelaars, .. Kinderen kunnen de stoel gaan zoeken en een leuke foto nemen met de stoel. Die foto moet dan bezorgd worden aan huis van het kind Pajottenland. De deelnemers worden geloot en de winnaar(s) krijgt een mooi prijsje. Het principe is gebaseerd op het TV programma ‘zoek de stoel’ en kadert in de campagne rond geestelijke gezondheid ‘ik zie u zitten”. Tevens zal er aan de stoelen ook een spreuk rond geestelijke gezondheid hangen om te focussen op je goed voelen in je vel.

Eén ding staat vast: iedereen is uniek en daarom (buiten)gewoon interessant. Ook als je psychisch kwetsbaar bent. Als je erkend wordt om wie je werkelijk bent en als het geen taboe is om te praten over mentale kwesties, kan je gewoon jezelf zijn en werken aan je mentale veerkracht. Daarom vinden we het belangrijk dat de maatschappij een positieve boodschap geeft aan mensen die aan hun veerkracht werken met de slogan IK ZIE U ZITTEN. Wanneer ik zie u zitten van start gaat, komt een stoelententoonstelling langs. Deze stoelen zijn allemaal gemaakt door organisaties die zich bekommeren om ons welzijn. Elke stoel is anders en alles kan. Met de stoelen geven we letterlijk iedereen zijn eigen plekje, een comfortabele plek waar je op je gemak kan zijn.

In het Pajottenland heeft deze campagne al gelopen in enkele gemeenten, of zijn gemeenten nog van plan ermee van start te gaan. Daarom wil ook het Huis van het Kind zijn steentje bijdragen in deze stoelententoonstelling.

"De bedoeling is dat huis van het kind Pajottenland naar de toekomst toe meer zal focussen op veerkracht bij onze kinderen en onze ouders", aldus coördinator huis van het kind Annelore Pappaert.

Meer info via https://www.huisvanhetkindpajottenland.be/ of de facebookpagina van huis van het kind

Meer info over ik zie u zitten via http://www.ikzieuzitten.be/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?