Sportcomplex de Bres opent opnieuw de deuren

Vanaf dinsdag 9 juni zijn de Halse sportclubs opnieuw welkom in sportcomplex de Bres. Bij de clubs werd er onlangs een rondvraag gehouden of ze interesse hebben om de trainingen te hervatten. Zij die dat wensen, zullen nu één of meerdere trainingsmomenten toegewezen krijgen. 

Geen partijtje voetbal of volleybal

De stad vraagt de clubs wel om de strikte voorzorgsmaatregelen te volgen. De belangrijkste regel is: Doe alleen oefeningen en bewegingen waarbij je 1,5 meter afstand kan aanhouden en aanraking niet mogelijk is. 

Het is nog niet de bedoeling een wedstrijd voetbal, basketbal of volleybal te spelen omdat lichaamscontact tijdens zo’n activiteiten onvermijdelijk is. Clubs die de trainingen in de sporthal willen hervatten, moeten dan ook de aanbevelingen van de sportsector nauwgezet opvolgen

  • Ga alleen naar een sportclub voor een geplande activiteit.
  • Trek je outfit thuis aan, de kleedkamers in sportcomplex De Bres zijn gesloten.
  • Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal, ontsmet het vooraf en na afloop.
  • Blijf thuis als je je niet lekker voelt of symptomen vertoont die kunnen wijzen op een covid-19-besmetting.

Indoor petanquebaan blijft gesloten

De indoor petanquebaan in sportcomplex De Bres blijft gesloten. Er is buiten voldoende infrastructuur om deze sport te beoefenen. Binnen is er bovendien geen ventilatie voorzien. 

Niet iedereen kan een training aanvragen

Alle huurders die niet tot een sportclub behoren en gebruik willen maken van sportcomplex De Bres zullen nog even geduld moeten oefenen. Dit kan in principe opnieuw vanaf 1 augustus. 

Buiten trainen is veiliger

Heb je voor de training van je club een alternatief outdoor. Dan geniet deze training uiteraard onze voorkeur omdat de besmettingsrisico’s buiten kleiner zijn dan indoor.

Meer info

Meer details over de veiligheidsmaatregelen die huurders en sporters moeten naleven, lees je hier.

  • sporters: https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
  • bestuurders: https://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf

Info: Sport Halle | sport@halle.be | T 02 365 98 40


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?