Sportclubs willen zonnepanelen op De Bres en App om fietsen te stimuleren

Stef Denayer van krachtbalclub Helios Halle wil het energie en waterverbruik van zijn club dit jaar nog  voor 100% hernieuwbaar maken. Hij wil het energieverbruik neutraliseren door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het sportcomplex De Bres.

Denayer werkte een formule uit die onder meer rekening houdt met het aantal trainingen en matchen met licht, het aantal sporters dat een douche neemt. Zo werd berekend dat er, om het verbruik door de clubleden te neutraliseren, er 10 zonnepanelen nodig zijn. De stad zou daar jaarlijks 640 € mee uitsparen. Er wordt gehoopt dat alle gebruikers van De Bres aansluiten bij dit initiatief.

De duurzaamheidambtenaar gaat het schepencollege voorstellen om via een corporatie zonnepanelen te laten plaatsen op de sporthal. Clubs en burgers zouden dan aandelen kunnen aankopen. Uit een stabiliteitsstudie blijkt dat het dak van De Bres stevig genoeg is om alle zonnepanelen te dragen.

Ecosportteam

Het ecosportteam bestaat al sinds 2016 en kreeg in 2018 zelfs de prijs van "duurzame held" van de stad Halle. Zij ondernamen in de afgelopen 3 jaar al heel wat stappen om hun clubs duurzamer te maken. Nu komen ze opnieuw naar buiten met voorstellen om sportcomplex De Bres ook mee op te nemen in hun duurzaam verhaal. Zo stellen ze voor om zonnepanelen op het dak van het sportcomplex te plaatsen en in te zetten op recuperatie van regenwater voor de toiletten en op termijn ook de douches. Het ecosportteam stelt ook een fietsapp voor waarmee ze het fietsgebruik bij hun leden willen stimuleren.

10 Halse sportclubs vormen het ecosportteam. Zij zetten zich dag in, dag uit, hun schouders onder het duurzaam beheer van hun eigen clubwerking en dit op basis van regelmatig overleg in samenwerking met de sportdienst en cluster duurzaamheid van de stad.

Naast acties rond carpooling, fietspooling, samenaankoop van herbruikbare drinkflessen, voorzien van 2dehands sportkledij, sorteren en recycleren van afval, toepassen van deeleconomie, … stelt het ecosportieve team acties voor ter verbetering van de stedelijke sportinfrastructuur. Zo werd er ledverlichting geplaatst in de sportruimtes van sportcomplex De Bres, werden afvalsorteerbakken voorzien op strategische plaatsen in het complex en werden ook 2 waterfonteinen geplaatst om de sporters en clubs aan te zetten tot de aankoop van herbruikbare drinkflessen, wat een aanzienlijke vermindering van pmd oplevert.

Het ecosportteam buigt zich momenteel over de plaatsing van zonnepanelen op het dak van sportcomplex De Bres. Hierdoor kan elke sportclub, die gebruik maakt van De Bres, de elektriciteit die nodig is voor de verlichting en de warmte van het douchewater trachten te neutraliseren. Het ecosportteam is dan ook sterk vragende partij om als club zelf de mogelijkheid te krijgen om te investeren in het aantal zonnepanelen, die evenredig is met de energie (licht, verwarming, …) die geconsumeerd wordt door de club. Daarom lanceert het ecosportteam via Stef Denayer van krachtbalclub Helios Halle een invulsjabloon dat automatisch het aantal zonnepanelen die nodig zijn en ook de investeringskost per club berekent.

Het ecosportteam wil ook inzetten op regenwaterrecuperatie. Zo vragen zij om op korte termijn alle toiletten in De Bres aan te sluiten op het regenwater. Op langere termijn zouden zij dit ook graag zien gebeuren voor de douches.

Voor beide acties willen de clubs investeren in ruil voor terugverdienmogelijkheden in samenwerking met de stad.

Fietsapp

Krachtbalclub Helios beloont haar jeugdleden die met de fiets naar de trainingen komen. Kenny De Metter van gevechtssportclub BRC Halle ontwikkelde een fietsapp om het fietsgebruik bij leden van sportclubs te stimuleren. Deze fietsapp werkt met een puntensysteem. Op deze manier kunnen de fietsende leden een beloning winnen. Alle fietsende leden kunnen van elkaar ook de score zien, wat de competitiegeest om met de fiets te komen naar de trainingen en wedstrijden alleen maar kan vergroten.

Zowel het invulsjabloon voor de zonnepanelen als de fietsapp kunnen op termijn ruimer ingezet worden naar alle Halse verenigingen toe.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?