Speelplein Joepie krijgt opfrisbeurt

De infrastructuur van speelplein Joepie is aan vernieuwing toe. Het huidige gebouw is gedateerd en te klein. Daarom besliste de stad om de bestaande lokalen op te frissen en twee modulaire gebouwen bij te plaatsen.

Meer capaciteit

Tijdens de vakantieweken is speelplein Joepie voor heel wat kinderen dé plek om te ravotten en te spelen. Maar de infrastructuur op het speelplein is verouderd en te krap. Daarom zal de stad de bestaande gebouwen opfrissen en zorgen voor extra capaciteit. De uitbreiding zal bestaan uit twee permanente modulaire units, die aan weerskanten staan van het huidige gebouw.

Bij het ontwerp van de nieuwe lokalen zal worden ingezet op kwaliteit en toegankelijkheid. Zo krijgt het speelplein meer binnenruimte en wordt het gemakkelijker om binnenactiviteiten te doen bij slecht weer.

Buurtvriendelijk

Een ander element waarop de stad volop wil inzetten is buurtvriendelijkheid. De plannen werden toegelicht aan de buurtbewoners. Bij de bouw van de nieuwe constructies wordt rekening gehouden met hun suggesties. Zo is het de bedoeling dat de extra gebouwen zowel een akoestische als een visuele buffer vormen voor de directe buren. De stad hoopt op die manier de buurtoverlast tot een minimum te beperken.

Verdere verloop

De stad begint nu met de zoektocht naar een partner voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe infrastructuur. Als alles vlot verloopt, starten we nog dit jaar met de werken.

Reactie van oppositiepartij N-VA

“Uit een raadpleging van de buurtbewoners blijkt dat de omwonenden nog heel wat vragen en bezorgdheden hebben. Inspraak van de omwonenden over de definitieve uitbreidingsplannen is dus noodzakelijk voor de leefbaarheid van de hele wijk en om een draagvlak te creëren voor de uitbreiding van het speelplein”, zo stelt N-VA-gemeenteraadslid Sven Pletincx. “Verder dient ook werk gemaakt te worden van een afwateringsplan voor het regenwater want een grote oppervlakte zal verhard worden. Dit ontbreekt momenteel volledig in de plannen van de stad”, besluit Sven Pletincx.

(foto: JM Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?