"Spectaculaire gedragsverandering op vlak van fietsgebruik"

Het gemeentebestuur werkt aan zijn tweede klimaatactieplan (2020-2030). In het eerste klimaatactieplan streefde de gemeente naar 20% minder CO2-uitstoot en 20% gedragsverandering. Om de gedragsverandering te meten werd deze zomer een tweede klimaatenquête gehouden. "Uit de enquête blijkt dat de geleverde inspanningen tot uiting komen in de resultaten. Het algemeen bewustzijn rond klimaat is met 19% gestegen t.o.v. 2015. Het doel van 20% gedragsverandering ligt dus zeker binnen ons bereik", klinkt het.

Fietsgebruik

"Als we naar de gedragsverandering op vlak van fietsgebruik kijken, zijn de resultaten ronduit spectaculair", aldus het bestuur. "Meer dan vier keer zo veel inwoners gebruiken regelmatig de fiets (8% in 2015 tegenover 33% in 2020). Voor verplaatsingen naar vrienden, hobby’s en om kleine boodschappen te doen, neemt zelfs 54% van de Assenaren doorgaans de (elektrische) fiets."

"Ook de afstanden die regelmatige en onregelmatige fietsers overbruggen voor verplaatsingen woon-werk of woon-school worden langer. Voor regelmatige fietsers bedraagt die nu gemiddeld 13 km, in 2015 was dat gemiddeld 7 km. Bovendien heeft een Asses gezin nu gemiddeld drie fietsen, in 2015 waren er dat nog twee. Dat zijn allemaal positieve evoluties."

Uit de antwoorden op de vragen naar voornemens blijkt dat er nog ruimte is voor groei in het aantal fietsers en het aantal fietsverplaatsingen. "Samen met de toename van het aantal fietsers en fietsverplaatsingen zien we ook de verwachtingen m.b.t. infrastructuur en veiligheid verhogen én worden de gebreken daarin ook door meer mensen ervaren en gesignaleerd."

Ook de verandering op vlak van energiebesparing in woningen is volgens het bestuur opmerkelijk. "80% van de inwoners heeft volledige dakisolatie, in 2015 was dat nog ‘slechts’ 66%.  Het aantal woningen met zonnepanelen voor de productie van elektriciteit is verdubbeld van 18% naar 36%"

Klimaatacties

De gemeente heeft de voorbije jaren heel wat klimaatacties genomen. De meest gekende zijn de fietssnelweg en de fietsstraten. "Daarnaast weet de Assenaar ook goed dat de gemeente inzet op groen door op systematische wijze, waar mogelijk, bomen en bossen aan te planten. Maar er zijn nog veel meer acties", benadrukt het bestuur. "Er is een Blue-Bikepunt aan het station van Asse. In het woonloket kan iedere inwoner terecht met vragen over o.a. (energie)subsidies. We organiseren groepsaankopen voor o.a. zonnepanelen, dak- en/of muurisolatie, ramen, elektrische fietsen. En deze herfst en winter kan je voor 50 euro een warmtescan van je woning laten uitvoeren en daarmee weet je meteen waar je je woning moet isoleren."

"We zijn fier op onze inwoners en bedanken de 510 Assenaren die de enquête hebben ingevuld. We gaan met de input aan de slag bij de opmaak van het klimaatactieplan 2030. We gaan er samen voor om van onze gemeente een klimaatvriendelijke gemeente te maken", zegt Peter Verbiest, schepen van Milieu.

Het rapport van de enquête en de actuele klimaatacties vind je terug op de pagina https://www.asse.be/klimaatactieplan-2020-2030


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?