Spaarvijver aan Neeralfenemolen wordt aangename plek om te vertoeven

In november zijn er werken aan de eeuwenoude spaarvijver van de Neeralfenemolen van start gegaan. De vijver staat gekend als de vijver van Sint-Anneke, het populaire café in het gehucht Neeralfene. Hiermee krijgt de spaarvijver een tweede leven.

 De werken in de vallei van de Steenvoordebeek/Bellebeek kaderen in een langdurige samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, de gemeente Ternat en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Dit project werd ook opgenomen in het Riviercontract Bellebeek. De VMM kocht de voormalige spaarvijver van de molen, tot voor kort in gebruik als private hengelvijver, met de bedoeling deze terug te integreren in het watersysteem, onder meer als noodafvoer bij hoge debieten ter compensatie van de opstuwing door de molen.

Lees verder onder de foto's

 De geschiedenis van de vijver hangt samen met die van de Neeralfenemolen en het Hof-ten-Berg, de vierkantshoeve dat een herbestemming kreeg als sociale woningen. In 1448 wordt er een eerste keer gesproken van “Het hof ten Berghe” en de “Molen te Berghe”, het hof en de molen behoorden toe aan dezelfde heer.

 De VMM, gemeente Ternat, ANB en het Regionale Landschap werkten een visie uit voor het gebied om waterbeheersing, het creëren van klimaatrobuuste natuur en zachte recreatie te verzoenen en kregen hiervoor steun van het Visserijfonds en via subsidies voor het “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel”.

Met dit project zal er langs de Steenvoordebeek tevens een wandeltraject hersteld en uitgebreid worden tussen het centrum van Ternat en Dilbeek. Zo wordt er nu een wandelpad gecreëerd naast de oever van de vijver vertrekkende van de Neeralfenestraat dat tot aan de Reukenstraat naar de geboorteboomgaard loopt.  Het traject tussen de boomgaard en de Opalfenemolen aan de Heirbaan werd in 2019 reeds open gesteld.  En er wordt onderzocht hoe ook een aansluiting kan gemaakt worden naar de Cantillonwijk.

 De oevers van de vijver worden op natuurvriendelijke wijze verstevigd met houten palen en wiepen (Nvdr: Een wiep is een bundel rijshout, meestal wilgetenen van 15 tot 30 cm doorsnede en een lengte van circa 10 meter.) zodat zowel oeverbegroeiing als amfibieën meer kansen krijgen. Het kunstwerk “Salamanders” die zich voor Sint-Anneke bevindt herinnert ons ook aan hun vroegere aanwezigheid in de natte vallei van de Steenvoordebeek. 

Bij de oeverherstellingen worden eveneens vissteigers aangelegd die tussenin worden voorzien van moeraszones.  Ook het eilandje wordt zo goed mogelijk hersteld.Op die manier moet de vijver zijn oude glorie terug krijgen.

 Voordat de vijver werd droog gezet werden de vissen door de lokale “Visclub Kruikenburg” gevangen en naar de kasteelvijver van Kruikenburg over gebracht.

Er wordt in totaal meer dan 3200 m³ slib geruimd en de werken kosten 245.000 euro.  Einde der werken is voorzien in maart 2022.

 “Met dit project zal er langs de Steenvoordebeek tevens een wandeltraject hersteld en uitgebreid worden tussen het centrum van Ternat en Dilbeek, met het ultieme doel een wandelpad van bron tot monding. De oevers van de vijver worden op natuurvriendelijke wijze verstevigd en er worden eveneens vissteigers aangelegd tussen moeraszones. Op die manier moet de vijver zijn oude glorie terugkrijgen,” aldus Geert De Feyter, schepen voor milieu en erfgoed.

Ingezonden foto's

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?