sp.a Halle maakt lijstduwers bekend

Sp.a Halle stelde na haar 5 lijsttrekkers nu ook haar 5 lijstduwers voor. Helemaal onderaan staat Hedwig van Rossem, huidig fractieleider in de gemeenteraad.

“Wij willen Halle vooruit zien gaan, want stilstaan is achteruitgaan” zegt Hedwig Van Rossem. “Er is nog steeds veel armoede in Halle. Dat gaat ten koste van iedereen. Verschillende elementen kunnen al dan niet gecombineerd aan de basis van armoede liggen: een laag beschikbaar inkomen, gebrekkige huisvesting, schoolse achterstand, opvoedingsproblemen, gebrek aan sociale integratie en geen werk.  Alle schepenen moeten binnen hun bevoegdheid initiatieven nemen om die armoede te verminderen.”

Jean-Jacques Fastenaekels is vice-lijstduwer op plaats 32.  “Als gemeenteraadslid en inwoner van St.-Rochus ben ik zeer blij dat we eindelijk iets hebben gedaan aan het gevaarlijke verkeer in de wijk.  Maar er is nog veel werk en alles is nog lang niet optimaal.  Daarom moeten we de volgende legislatuur zeker verder inzetten op het verbeteren van de mobiliteit.  Niet alleen op St.-Rochus maar in heel Halle”.

Martine Lemonier staat op plaats 31, ze is huidig fractieleider van de provincieraad en echtgenote van eerste schepen Marc Snoeck, maar verlaat de provincieraad om zich helemaal op Halle te storten. “De know-how die ik in de provincie heb opgebouwd kan ik perfect overhevelen op het gemeentelijk vlak,” zegt Martine, “Het sociale beleid ligt mij zeer nauw aan het hart, zowel naar ouderen en kinderen toe als naar  gezinnen in moeilijkheden.  De bouw van bijkomende en betaalbare assistentiewoningen is meer dan noodzakelijk.  Ook het verder inzetten op kinderopvang en het beleid naar kansarmen dienen nog beter op elkaar afgestemd te worden.”

Roger Hanon op plaats 30 is gekend als voorzitter van de sportraad en bestuurslid van FP Halle-Gooik.  “Inzetten op betere  sportaccomodatie blijft een belangrijk punt.  Zo moet de Stad met Sportoase opnieuw onderhandelen opdat de zwemclubs meer kansen krijgen.  Er staan heel wat kinderen op de wachtlijst om te leren zwemmen bij Sportoase en de clubs mogen geen zwemlessen geven.  Dat is absurd en daar moet over gepraat worden. Er is al heel wat aandacht voor sport in Halle, maar de mogelijkheden moeten voor de clubs gefaciliteerd worden.”

Op 29 vinden we Christiane Denayer terug, oud-voorzitter van sp.a Halle, rechtstreeks medewerkster geweest van minister Frank Vandenbroucke en momenteel voorzitter van de vrouwenbeweging Viva-SVV Halle en ondervoorzitster van de cultuurraad.
“Op gebied van cultuur hebben we deze legislatuur serieuze stappen vooruit gezet.

"Cultuur brengt mensen samen, het bepaalt de sfeer in een stad. Het is essentieel dat iedereen die dat wil toegang heeft tot het volledig cultuuraanbod. Dat het gaat over een massaevenement als carnaval of over een intiem celloconcert, mensen mogen niet botsen op financiële, praktische of sociale obstakels. Daar willen wij onze voor engageren” zegt  Denayer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?