Soroptimist Club Beersel helpt kinderen van Beersel in deze coronacrisis

Soroptimist International is een NGO die opkomt voor kinderen en vrouwen. De acties van Club Beersel zijn erop gericht om de levensomstandigheden van de meest kwetsbare groepen te verbeteren zowel op lokaal, als nationaal, als internationaal vlak.

Er zijn nog steeds kinderen in onze streek die geen toegang hebben tot internet of niet beschikken over een laptop. Deze meest kwetsbare groep loopt het risico daarom niet op een correcte manier de lessen te kunnen volgen. In deze coronacrisis was het dus direct duidelijk dat dit één van onze goede doelen zou worden.

De dienst Welzijn van Beersel bleek al gestart met een enquête om te bepalen hoe hoog de nood was voor de kansarme kinderen van Beersel. Het OCMW , de dienst Onderwijs en de directies van de scholen gaven aan dat  7 laptops nodig waren. Bij de start van het 3e trimester riskeren deze kinderen immers achterop te geraken indien ze niet over een laptop beschikken.

"Onderwijs is voor ons  een  basisrecht bij de opvoeding van kinderen. Op zoek naar een snelle en praktische oplossing kwamen we na wat speurwerk bij de firma Realdolmen terecht. Ons project en de werking van Soroptimist werden aan de verantwoordelijken van Realdolmen door Danny Matton, een medewerker, voorgesteld", klinkt het. "Op vrijdag voor Pasen kregen we het goede nieuws : Realdolmen verklaarde zich bereid de actie te ondersteunen en heeft aangeboden de laptops niet alleen technisch op punt te stellen maar deze te schenken. We zijn bijzonder blij dat we deze laptops ter beschikking kunnen stellen van  de Beerselse Scholen zodat alle kinderen in staat zijn de aanlooplessen te  volgen ."

(Foto : Hugo Devillé)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?