Sint-Pieters-Leeuw zet met slogan “Samen spreken we Nederlands op school’ weer stapje verder

Met de slogan: ‘Samen spreken we Nederlands op school’ willen scholen en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw de nieuwe taalbeleidsvisie die alle Leeuwse scholen ondertekenden bekend maken bij het publiek. Vanaf maandag 18 september 2017 prijkt die slogan op een banner aan de poort van alle Leeuwse scholen.

Vorig jaar kwamen al 52% van de kinderen in Leeuwse scholen uit gezinnen met anderstalige ouders. In Ruisbroek gaat het zelfs al om 74% van de schoolkinderen. Leerkrachten worden meer en meer geconfronteerd met de vraag, hoe er moet omgegaan worden met anderstalige kinderen en hun ouders.

“We werken al 4 jaar aan dit onderwerp. We hebben met alle scholen de koppen bij elkaar gestoken. De slogan aan de schoolpoort is een sluitstuk in het taalbeleid in onze gemeente”, zegt Gunther Coppens, schepen van onderwijs.

In de netoverschrijdende visie werden gemeenschappelijke afspraken opgenomen over het gebruik van het Nederlands op school en de omgang met meertaligheid bij anderstalige kinderen en hun gezin. De stuurgroep, bestaande uit de dienst Onderwijs, de dienst Integratie en directies van de Leeuwse scholen, kreeg hiervoor ondersteuning en vorming van het Agentschap Inburgering en Integratie. 

Belangrijke rol

 De visie vertrekt vanuit een positief standpunt tegenover het aanleren van het Nederlands en dat moest zich ook vertalen in de slogan.  Schepen voor Onderwijs, Gunther Coppens: “Met behulp van deze slogan willen we tonen dat zowel de gemeente als alle Leeuwse scholen achter dit taalbeleid staan en dat Nederlands leren en oefenen vooral een positieve beleving moet zijn waarin zowel scholen, ouders als anderstalige en/of Nederlandstalige kinderen en hun gezin een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd moet de banner ook duidelijk maken dat Nederlands de voertaal is in onze scholen. We willen dus niet alleen kinderen aanmoedigen om Nederlands te spreken op school, maar ook hun ouders en de rest van het gezin. “

 “In de school moet alle communicatie in het Nederlands gebeuren. Maar de school is voor ook een oefenplek voor ouders die geen Nederlands spreken.  We willen ook hen helpen omdat we het beste voor hebben met de kinderen die onze buren worden en later ook, op de arbeidsmarkt komen. Het is dus ook belangrijk dat de ouders hun kinderen en hun agenda goed kunnen volgen. We verwachten niet dat de ouders op één twee drie perfect Nederlands spreken. Een taal aanleren duurt zo een drie jaar. We geven hen de gelegenheid om onder meer Nederlandse lessen te volgen”, legt schepen Coppens uit.

Tolk

Terwijl er van de anderstalige ouders verwacht wordt dat ze het Nederlands aanleren kunnen ze in tussentijd beroep doen op een tolk. Want er komen dikwijls belangrijke thema’s aan bod zoals pesten, traumatische belevenissen,…

Schepen voor Vlaams beleid en Integratie, Marleen De Kegel: “De nadruk op samen Nederlands spreken op school is belangrijk. In onze communicatie willen we immers met respect voor de moedertaal het gebruik van het Nederlands stimuleren. Het aanbieden van voldoende oefenkansen Nederlands door zowel de scholen als de gemeente is daarbij een belangrijke stap. Nederlands spreken in de klas, op de speelplaats en tegen leerkrachten, directies en/of zorgcoördinatoren biedt zowel voor kinderen als hun ouders een goede gelegenheid om het Nederlands te oefenen.”

 Folder

Om de ouders in te lichten over het nieuwe taalbeleid werd bij de start van het nieuwe schooljaar ook een folder uitgedeeld. Ouders kunnen hierin vinden waar het taalbeleid juist om draait, waar ze in onze gemeente terecht kunnen voor oefenkansen Nederlands en hoe ze als ouder zelf oefenkansen kunnen bieden aan hun kinderen.   Pictogrammen verduidelijken de teksten.

Positief

Directrice Ingrid Borremans van Gemeentelijke Basisschool ’t Populiertje: “We legden het project voor aan de ouders en toonden hen ook de nieuwe banner. Ze reageerden allemaal positief. Ook onze leerkrachten zijn tevreden omdat er nu duidelijke richtlijnen zijn.”

Drama

De gemeente wil nog verder gaan om de ouders verder te helpen bij het aanleren van het Nederlands. “Samen met het GLTT gaan we vanaf oktober dramalessen geven aan anderstaligen die al wat beter het Nederlands beheersen”, zegt schepen Marleen De Kegel. Tijdens de vakanties zij er ook de babbelklasvakanties. Ook in de opvang van alle scholen worden er taal stimulerende acties.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?