Sint-Pieters-Leeuw sluit tijdelijk lokale dienstencentra

Intussen worden er overal voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat het Coronavirus COVID-19 zich verder kan verspreiden in ons land. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw besliste daarom alvast om de 3 lokale dienstencentra tijdelijk te sluiten. Bezoek aan de bewoners in het woonzorgcentrum Zilverlinde wordt ook zeer sterk afgeraden.

Tijdelijke sluiting lokale dienstencentra

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke, vraagt de lokale dienstencentra te sluiten vanaf 12 maart. Aangezien lokale dienstencentra activiteiten organiseren voor ouderen, die al dan niet zorgbehoevend zijn, is het risico op een eventuele besmetting er reëel. Daarom wordt beslist om tegemoet te komen aan de vraag van de minister en over te gaan tot de sluiting van de Leeuwse lokale dienstencentra tot en met 13 april. Dit betekent dat ook alle activiteiten in de centra afgelast worden, waaronder o.a. het praatcafé dementie in LDC Meander van donderdag 12 maart. In de lokale dienstencentra zal er vanaf morgen dan ook geen middagmaal meer gegeten kunnen worden. Bezoekers van het seniorenrestaurant kunnen tijdens de sluiting terecht bij de dienst Maaltijden aan huis. Voor dringende boodschappen en/of medicatie kan er wel nog steeds beroep gedaan worden op de vervoersdienst van de lokale dienstencentra. Ook de Minder Mobiele Centrale blijft actief.

Bezoekers van de lokale dienstencentra kunnen voor inlichtingen of aanvragen steeds terecht bij de verantwoordelijken:

LDC ’t Paviljoentje: Karin Poldervaart, T 02 377 03 55 / LDC Negenhof: Els Aerts, T 02 332 59 53 / LDC Meander: Wenke Peetroons, T 02 370 88 80

Bezoek vermijden in woonzorgcentrum Zilverlinde

De richtlijnen van de Vlaamse overheid worden eveneens integraal toegepast in het woonzorgcentrum Zilverlinde. Bezoek aan de bewoners wordt zeer sterk afgeraden. De bezoekuren worden beperkt van 10 tot 18 uur en bezoek van kinderen jonger dan 16 jaar is verboden. Bezoekers moeten zich registeren en extra aandacht besteden aan handhygiëne. Alle gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen worden eveneens afgelast.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?