Sint-Jozefsinstituut Ternat kiest voor symbolische stakingsactie

TERNAT - Het Sint-Jozefsinstituut in Ternat heeft deze middag een symbolische stakingsactie gehouden.

"Dat de regering wil besparen, is al lang geen nieuws meer. Intussen is het duidelijk dat ook het onderwijs zwaar zal worden getroffen", aldus schooldirecteur Yannick Noppe. "Als school betreuren we de voorgestelde besparingsmaatregelen. We vrezen voor een devaluatie van het lerarenambt. Leerkrachten zullen langer moeten werken voor vijftien procent minder pensioen, de mogelijkheden tot loopbaanonderbreking worden sterk gereduceerd, de jobkansen voor startende leerkrachten nemen zienderogen af …"

Maar er is volgens Noppe nog meer. "Sommige maatregelen treffen ook onze leerlingen", zegt hij. "Zo blijft de overheid besparen op de werkingsmiddelen en omkadering voor de scholen, waardoor er weinig ruimte overblijft om echt te innoveren en bewust in te zetten op basiszorg voor alle leerlingen. Daar kunnen we het niet zomaar bij laten. Als team willen we een duidelijk signaal geven: besparen op onderwijs, is besparen op het fundament van de (toekomstige) samenleving."

Daarom werd vandaag na de middagpauze een symbolische actie gehouden. "We legden een aantal minuten (concreet: zeven en een halve minuut of vijftien procent van de totale lestijd) collectief het werk neer", verduidelijkt Noppe. "We hebben er als school bewust voor gekozen geen volledige dag te staken. Voor ons staat de leerling immers nog steeds centraal. De examenperiode staat voor de deur. Het zou voor leerlingen erg nadelig zijn als de laatste lessen van bepaalde vakken zomaar, onvoorzien wegvallen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?