Sint-Gregoriuskoor blaast 125 kaarsjes uit

Met een bijzondere eucharistieviering en een etentje in restaurant De Molensteen in Gaasbeek vierde het Sint-Gregoriuskoor haar 125e verjaardag.

Het Sint-Gregoriuskoor werd in 1894 gesticht door onderpastoor Jozef Melaerts. Uit het reglement leren we dat het doel van het genootschap is; de verheffing van de goddelijke diensten bevorderen door het goed en kundig uitvoeren van de Gregoriaanse zang en de meerstemmige kerkmuziek. Dat klinkt misschien wat oubollig maar de koorleden doen ook vandaag nog hun best om het opgegeven doel na te streven. Het koor droeg al die jaren in grote mate bij in het welslagen van talloze misvieringen en plaatselijke feestelijkheden.

In 1977 stichtte pastoor Marcel Devillé het vrouwenkoor dat zich moest toeleggen op de uitvaartdiensten. 21 jaar later voegde pastoor Luc beide koren samen.

Het gemengde koor telt tegenwoordig 23 leden en is lid van de gemeentelijke cultuurraad. Het Sint-Gregoriuskoor luistert de wekelijkse eucharistievieringen in de Sint-Martinuskerk op, aan het orgel begeleid door Roel of Sebastiaan en onder de leiding van dirigente Jeanne O. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de misvieringen op de kerkelijke hoogdagen. Het koor luistert de uitvaartdiensten op en begeleidt de jaarlijkse processie tijdens de zondag na Sinksen.

Repetitie

Elke woensdagavond komen de koorleden samen voor een repetitie waar ze ook nieuwe liederen aanleren, die door een delegatie wordt aangeleerd op de dekenale zangavonden in de Sint-Niklaaskerk in Gooik.

“We zijn er bijzonder fier op dat onze oudere koorleden zich blijven inzetten op de wekelijke repetities en uitvoeringen. Vaak krijgt het koor ook blijken van waarderingen van kerkbezoekers en dat doet plezier”, vertelt secretaris Marc Van Lierde. “Ons koor is, ondanks het leeftijdsverschil (van vijftigers tot tachtigers, een echte vriendengroep. Na een repetitie of optreden worden de kelen nog al eens gesmeerd in café Bij Gust. Dat hoort er bij, want het bevordert de samenhorigheid en de vriendschap.”

Nieuwe leden welkom

De leden van het Sint-Gregoriuskoor staan open voor nieuwe koorleden om de groep te versterken en de toekomst te verzekeren. “Je hoeft geen operazanger te zijn. Iedereen kan zingen, de ene wat beter dan de andere”, zegde Pastoor Devillé ooit.

“Kom ons gerust vervoegen, want je komt terecht in een gezellige vriendengroep die sfeer brengt in de kerkelijke diensten. Drempelvrees is voor niets nodig”, besluit Marc.

Info: Jeanne O: 02-532.48.22 en Serge Vanderschrick: 02-532.06.89

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?