Sint-Godelieve-scholen kunnen bouwen aan de toekomst

SINT-MARTENS-LENNIK - Binnenkort wordt de campus van de gesubsidieerde vrije basisschool Sint-Godelieve en het Sint-Godelieve-Instituut secundair grondig vernieuwd. Op 16 juni start de aannemer met de werkzaamheden. De bouwperiode zal ongeveer 18 maanden duren. De scholen proberen de hinder te beperken en informeren de buurt.

Op het domein aan de Palokenstraat en de Koestraat komen een sporthal, refter en twaalf klaslokalen voor de secundaire school en een nieuw kleutergebouw voor de basisschool. Dankzij dit bouwproject zullen de leerlingen alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te ontwikkelen. Ze zullen opgroeien in een warme, aangename schoolomgeving.

De voorbereidingen zijn intussen achter de rug en de start van de bouwwerken nadert. De omwonenden kregen een brief in de bus waarin de scholen de bouwplannen nog eens toelichten.

Werfzone en werforganisatie

De werfzone beperkt zich tot het schooldomein waardoor de straat gevrijwaard blijft en het doorgaand verkeer niet gehinderd wordt door de werfinfrastructuur.  Op maandag 16 juni starten er  grondwerken en paalfunderingen. De aannemer zal vanaf 1 september een aantal  containerklassen (kleuterschool) slopen. Tijdens het bouwverlof (14 juli 2014 – 03 augustus 2014) keert de rust even terug. Midden augustus start de ruwbouwfase met het gieten van de funderingsplaat. De eerste steen kan gelegd worden op 12 september 2014.De ruwbouwfase zal naar schatting duren tot eind februari 2015. Nadien start de afwerkingsfase. Tegen eind 2015 zijn de nieuwe schoolgebouwen klaar voor ingebruikname.

Overlast beperken

De bouwwerf zal heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen. De scholen, de bouwheer Scholen van Morgen en de aannemer stellen alles in het werk om de overlast te beperken. De meest ingrijpende werkzaamheden gebeuren tijdens de eerstvolgende maanden en kunnen geluidshinder, stofhinder en een toename van zwaar verkeer veroorzaken. De initiatiefnemers proberen die hinder zo veel mogelijk te beperken.

Verkeer

De werkzaamheden hebben een invloed op de mobiliteit rond de school. De personeelsleden moeten vanaf maandag de wagen achter laten op de parking achter de bibliotheek of aan het voetbalveld van KFC Lennik. De bushaltes zullen voorlopig georganiseerd worden in de Schapenstraat en de Doelestraat. De school krijgt ook een extra toegang.

Meer informatie

Vanaf het einde van dit schooljaar kan de evolutie van de bouwwerken gevolgd worden via de bouwwebsite http://sgi.scholenvanmorgen.be. Via de contactrubriek op deze website kunnen buren aan de school ook vragen stellen over het bouwproject en de werkzaamheden.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?