Servaisacademie en Meiboom fuseren tot één kunstacademie

De academie voor Beeldende Kunsten De Meiboom en de Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans worden vanaf het komende schooljaar één grote kunstacademie. De fusie zorgt niet alleen voor een betere dienstverlening naar de leerlingen toe maar heeft ook tal van voordelen op artistiek-pedagogisch vlak. De fusie werd op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

Op 1 september 2018 zette het deeltijds kunstonderwijs een grote stap voorwaarts dankzij een nieuw decreet. Voor het eerst regelt een volwaardige wetgeving de werking van de academies. Hierin wordt voorzien in 4 artistieke domeinen nl. Muziek, Beeldende en audiovisuele kunsten, Woordkunst-drama en Dans. Deze domeinen worden in Halle momenteel afzonderlijk van elkaar aangeboden in twee zelfstandige academies: Academie De Meiboom en de Servaisacademie.

Door de academies te fuseren ontstaat een ééngemaakte Kunstacademie die alle kunstvormen overkoepelt. Aangezien de huidige scholen ongeveer even groot zijn, kunnen ze alvast als volwaardige partners in dit fusieverhaal stappen.

Meer dan 1300 leerlingen

Deze nieuwe academie voor deeltijds kunstonderwijs zal meer dan 1300 leerlingen tellen. Zij hoeven zich voortaan maar op één locatie in te schrijven wanneer ze verschillende disciplines willen combineren. Voorts zal de fusie een efficiëntiewinst opleveren op administratief vlak. Zo moeten dossiers of documenten maar eenmaal opgemaakt of verstuurd worden.

De fusie zal ook nauwelijks een impact hebben op het onderwijzend personeel. Elke discipline heeft immers haar specifieke diplomavereisten. Alle leerkrachten blijven dus aan de slag. Maar uiteraard komen ze in een ruimer lerarenkorps terecht. Dat hoeft op artistiek vlak niet meteen een nadeel te zijn, wel integendeel.

Een verrijkend artistiek huwelijk

Iedere studierichting zal zijn artistieke eigenheid behouden. Maar het spreekt voor zich dat door de fusie de leerlingen van muziek, woord of dans vaker in interactie zullen gaan met de collega’s van de beeldende kunst. Op artistiek en creatief vlak is zo’n fusie alleen maar verrijkend.

Stedelijke Kunstacademie voor Muziek, Woord, Beeld en Dans Halle

De ééngemaakte kunstacademie zal ‘Stedelijke Kunstacademie voor Muziek, Woord, Beeld en Dans Halle’ heten. Een naam die in de praktijk ingekort zal worden tot ‘Kunstacademie Halle’. En om het overzicht te bewaren van de verschillen campussen, spreken we vanaf 1 september van ‘Campus Meiboom’ en ‘Campus Servais’. Op die manier blijft de link met het waardevolle verleden van beide academies behouden.

Er kan nu al (her-)ingeschreven worden voor de vakken van de nieuwe ‘Kunstacademie Halle’

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?