Servais staat al 150 jaar op Halse Grote Markt

Op 26 november 1866 stierf de Halse cellist François Servais. 33 jaar lang had hij Europa rondgereisd als een van de beroemdste cellovirtuozen. Maar Servais behield ook een hechte band met zijn geboortestad Halle, waar hij een imposante villa liet bouwen. Al in zijn grafrede drukte burgemeester Giblet de wens uit om een monument op te richten ter nagedachtenis van de beroemde inwoner.

Amper enkele dagen later was er een eerste vergadering. Intekenlijsten gingen het hele land rond, en zelfs de koning deed een duit in het zakje. De opdracht ging naar Cyprien Godebski, de schoonzoon van Servais, die op dat moment in Halle woonde. Godebski had eerder al de basreliëfs van de Villa Servais vervaardigd en stond aan het begin van een internationale carrière. Het standbeeld van Servais beeldhouwde hij uit één blok kostbaar cara-ramarmer. In 1869 was het beeld klaar.

Op 1 oktober 1871 werd Servais' standbeeld officieel ingehuldigd. Dat gebeurde in het bijzijn van Servais' moeder, weduwe, kinderen en kleinkinderen. Onder de duizenden aanwezigen bevonden zich ook Félicien Rops, Jean-Pierre-Cluysenaer, Henry Vieuxtemps, François-Auguste Gevaert en vele andere prominenten. Maar liefst twintig muziekverenigingen speelden die dag in de stad, er was een speciaal feestbanket en er verschenen drie verschillende herdenkingsmedailles.

Op 1 oktober 2021, exact 150 jaar na de inhuldiging, organiseerde de vzw Servais een korte plechtigheid aan het standbeeld. Als eregenodigden waren enkele nakomelingen van Servais aanwezig. De vereniging publiceerde ook een brochure over beeldhouwer Godebski en zijn Halse œuvre. Beelden van Godebski zijn wereldwijd verspreid en krijgen de laatste tijd meer en meer belangstelling. De brochure is te koop in museum den AST voor 9 euro of te bestellen bij de vzw Servais (info@servais-vzw.org – www.servais-vzw.org).

Nadien was er een wandeling naar de Villa Servais waar Geert De Poorter de genodigden een receptie aanbood in de vergevorderde restauratie van het gelijksvloers.

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?