Schoolstraat en fietsstraat aan het Sint-Godelieveinstituut

SINT-MARTENS-LENNIK – Het gemeentebestuur hield op maandag 9 maart een informatievergadering rond de optimalisering van de mobiliteit en veilige verkeersafwikkeling aan het Sint-Godelieve-Instituut. Een zeventigtal mensen, vooral buurtbewoners, waren naar de gemeentelijke feestzaal in Sint-Martens gekomen. In de vragenronde kwamen er zeer veel reacties.

De burgemeester verwelkomde de opgekomen Lennikenaren en leidde in, waarna schepen van mobiliteit De Muylder aan de hand van een powerpoint-presentatie het plan voorstelde, gebaseerd op aanbevelingen van studiebureau Mint. Hij antwoordde ook op de talrijke vragen achteraf, af en toe bijgestaan door de mobiliteitsambtenaar en iemand van de politie.

Ontmoedigingsbeleid

Er was al een ontmoedigingsbeleid voor het massaal parkeren vlakbij de school tijdens de spitsuren van de school ('s ochtends, 's middags en op het einde van de schooldag). Parkeren is op die ogenblikken niet toegelaten, enkel stationeren, in Schapenstraat en Doelestraat, vlakbij het SGI. De voorlopige borden zouden vaste borden worden. Ook met de pendelparkings wordt verder gewerkt.

Fietsstraat en schoolstraat en eenrichtingsverkeer

Nieuw in het bijkomende proefproject, dat nu werd voorgesteld, is het invoeren van een "fietsstraat" in de Palokenstraat (max. 30 km/u en auto's mogen fietsers niet inhalen), het instellen van een "schoolstraat" (tijdens schoolspitsuren geen autoverkeer) in de Schapenstraat, alsook een tonnagebeperking op de Schapenstraat tot 3,5 ton, en aangepast eenrichtingsverkeer in de Processiestraat en Kruiskouterstraat .

Halve eenrichtings-schoolstraat tijdens avondspits Schapenstraat

Gedeeltelijk zou een "halve" schoolstraat ingevoerd worden bij de avondspits aan de school, wanneer auto's de schoolkinderen opwachten. Tussen het kruispunt met de Processiestraat/Tombergstraat en met de Doelestraat wordt er dan op de Schapenstraat eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de Ninoofsesteenweg. Het verkeer naar de Brusselsestraat toe wordt dan dagelijks gedurende een halfuur of meer afgeleid langs de Processiestraat en Kruiskouterstraat. De school plaatst de nodige nadaraanduidingen.

Maart?

Het voorstel zou ingaan in "maart", maar een concrete datum is er echter nog niet. Voor de school zou het ook na de paasvakantie kunnen zijn. Het proefproject zou worden geëvalueerd op het einde van het schooljaar.

Toepasbaarheid

Reacties uit het publiek toonden vooral ongerustheid over de effectieve toepasbaarheid van de maatregelen, het onverantwoord rijgedrag van sommige automobilisten, de gevaren voor fietsers in smalle straten en bij het kruisen van bvb. de Processiestraat, het verwachte sluikparkeren. Sommigen hadden vragen rond de nieuwe eenrichtingen.

Daarnaast werden ook mobiliteitsproblemen gemeld tijdens voetbalmatchen in het weekend, met de vraag of de gemeente de sportterreinen zou kunnen bewegwijzeren.

Een wakkere burger wees er op dat de secundaire school en de basisschool niet dezelfde sluitingsuren hebben en dat men daar best ook rekening mee houdt.

Afdwingen door controles politie en parkeerbedrijf

Verschillende mensen waren sceptisch over de nieuwe veranderingen, en vreesden nieuwe problemen. Ze vroegen zich af of er wel nog een nieuw proefproject moet komen, dat voor de schoolomgeving zelf weinig verschilt van de huidige proefregeling. Het probleem is vooral de toepassing, die enkel kan afgedwongen worden door regelmatige controles. Als die al onmiddellijk zouden kunnen starten, wordt het beoogde doel grotendeels bereikt.

De schepen maakte zich sterk dat de politie bij gelegenheid zal komen controleren de komende drie maanden zodra de nieuwe borden geplaatst zijn. Pas wanneer het proefproject definitief wordt, kan het parkeerbedrijf dat al in het centrum van Lennik controleert en bekeurt, mee optreden in Sint-Martens-Lennik (straten rond de school, inclusief Processiestraat).

De complete powerpoint-presentatie is vanaf dinsdagochtend te raadplegen op www.lennik.be

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?