Scholen krijgen steun voor korte en flexibele vervangingen

De Vlaamse Regering voorziet meer dan € 12 miljoen extra middelen voor een systeem van korte en flexibele vervangingen in scholen en internaten. Zo kan de werking verzekerd blijven als leerkrachten of opvoeders bijvoorbeeld in quarantaine moeten gaan. "Met dit nieuwe systeem kunnen schooldirecteurs zelf de gaten vullen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat scholen en internaten makkelijker open kunnen blijven".

Scholen kunnen tijdens de coronacrisis in de problemen komen als leerkrachten of opvoeders uitvallen, bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine moeten. In de kleinere (basis)scholen kan de hele werking in het gedrang komen als een aantal personeelsleden tegelijk in quarantaine moet. Ook in internaten wordt toezicht en opvang een probleem als meerdere opvoeders in afzondering moeten. Bestaande systemen van vervanging, overwerk of het lerarenplatform volstaan niet meer overal. Zo laat de reguliere vervangingsregeling maar een vervanging toe vanaf 10 werkdagen afwezigheid, terwijl de quarantaineperiode zorgt voor een afwezigheid van 10 kalenderdagen.

De Vlaamse Regering voorziet nu meer dan € 12 miljoen extra middelen voor een systeem van korte en flexibele vervangingen in scholen en internaten. De bedoeling is om heel gericht en punctueel op te treden wanneer scholen in de problemen komen. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) zal een centraal meldpunt oprichten voor scholen en internaten. Zo kunnen onderwijsinstellingen die een vervanger gevonden hebben de kosten terugbetaald krijgen. Er worden nu voldoende middelen vrijgemaakt voor desnoods het volledige schooljaar 2020-2021. Corona zal immers nog even een realiteit blijven in de samenleving en (dus) ook in het onderwijs.

"We willen vermijden dat scholen met een tijdelijk personeelstekort meteen volledig moeten sluiten", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.  "Dit flexibele systeem laat toe dat de scholen zelf op korte termijn mensen aanwerven en inzetten. Naar eigen inzicht en vermogen, op basis van hun eigen voorwaarden en zonder al te veel administratieve last. We zullen de facturen pas achteraf controleren, zodat er snel geschakeld kan worden".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?