Scholen in de Vlaamse Rand krijgen extra middelen voor taalbeleid

Scholen secundair onderwijs in de Vlaamse Rand krijgen voor de eerste keer extra financiële steun om Nederlands te ondersteunen en te promoten bij de leerlingen én bij hun ouders. De Vlaamse regering maakt 3 miljoen extra middelen vrij om scholen te ondersteunen en een aanpak op maat mogelijk te maken.

De Vlaamse regering investeert de komende 3 jaar 3 miljoen euro  uit het Vlaamse Randfonds waarmee scholen secundair onderwijs in de Rand Nederlands kunnen ondersteunen en promoten bij leerlingen én ouders. Het geld gaat naar concrete projecten op verschillende niveaus. Op het niveau van de school kunnen er bijvoorbeeld onthaalgesprekken georganiseerd worden die gekoppeld worden aan taalpromotie. Zo kunnen anderstalige ouders die hun kinderen inschrijven op een Nederlandstalige school zich engageren om hun kinderen ook buiten de lesuren Nederlands te laten spreken, door bijvoorbeeld te kiezen voor het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod. Op het niveau van de ouders kan er bijvoorbeeld een taalcursus Nederlands voor ouders worden georganiseerd op school of taalstimulerende activiteiten waar ouders samen met hun kinderen aan kunnen deelnemen. Op het niveau van de leerlingen kunnen er extra initiatieven komen om scholieren die moeite hebben met Nederlands zowel tijdens als na de schooluren bij te spijkeren. Op het niveau van de leerkrachten kunnen er bijscholingen komen, om leerkrachten beter voor te bereiden om les te geven aan taalarme leerlingen of te communiceren met anderstalige ouders, maar er kunnen ook extra taalcoaches worden ingezet in de klassen.

"Deze investering versterkt de onderwijskwaliteit voor álle leerlingen, ook de Nederlandstalige leerlingen. Het gaat immers voor de héle klas trager en moeilijker als sommige klasgenoten blijven worstelen met het Nederlands", zegt minster van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). "Tegelijk willen we ook het Vlaams karakter van de Rand opnieuw versterken. Mijn 2 bevoegdheden – Onderwijs en Vlaamse Rand – komen hier samen. Veel scholen in de Rand voeren al een actief taalbeleid, nu krijgen ze daar ook extra middelen voor. We kijken daarbij ook naar de ouders, want zij kunnen hun kinderen zoveel extra kansen geven door hen ook na de lesuren te laten bezig zijn met Nederlands."

Vzw 'De Rand' voorziet een centraal ondersteuningsaanbod voor alle scholen in de Rand en werkt daarnaast nauw samen met een dertigtal scholen om een aanpak op maat uit te werken. Deze scholen werden onder meer op basis van hun aantal kwetsbare leerlingen geselecteerd. Er zal ook goed worden samengewerkt met de lokale besturen, die taalbeleid ondersteunen in de basisscholen en in sommige gevallen ook de scholen van het secundair onderwijs.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?