Scheuren in vernieuwde Ninoofsesteenweg worden aangepakt

De aannemer die in 2016 de Ninoofsesteenweg volledig heraanlegde, voert van 29 tot en met 16 november herstellingen uit aan het wegdek. Onderzoek van de wegbeheerder en bouwheer, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), heeft namelijk aangetoond dat de scheuren in het wegdek die kort na de heraanleg opdoken, het gevolg zijn van fouten bij de uitvoering van de werken.

Het AWV laat weten dat de aannemer opdraait voor de kosten, want de gebreken doken op kort na de uitvoering, duidelijk binnen de garantieperiode.

De werken worden deels in de verkeersluwe herfstvakantie uitgevoerd, om de hinder voor het woon-werkverkeer te beperken. Aangezien er met alternerend (beurtelings) verkeer en tijdelijke verkeerslichten gewerkt zal worden, verwacht AWV ernstige verkeershinder tijdens de ochtend- en avondspits op werkdagen. [Archief : Nieuwe Ninoofsesteenweg in Pepingen al aan herstellingen toe]

Gebreken snel vastgesteld

De werftoezichters van AWV hebben kort na de aanleg van het betonnen wegdek tussen Hoesnaek en de Brugstraat (“fase 1” van de werken) de eerste vaststellingen gedaan van gebreken. Er werden scheuren en oneffenheden in het wegdek gevonden. Later doken gelijkaardige problemen elders in de werfzone op. AWV heeft ondertussen de nodige proeven gedaan en ook externe, onafhankelijke experts geraadpleegd. De conclusie is dat de meeste vastgestelde schadegevallen oppervlakkig zijn en dat er geen structureel probleem is met de opbouw of het materiaal van het wegdek. Op die locaties waar het probleem dieper zit en waar de schade in de toekomst mogelijk zal verergeren, zal de aannemer de betonplaten volledig opbreken en vervangen.

Alternerend verkeer tijdens de werken: hinder verwacht

Op bepaalde locaties zal de aannemer zijn herstellingen kunnen uitvoeren zonder rijstroken af te sluiten, op andere locaties wordt de werf zo ingericht dat het verkeer alternerend (rijrichting-per-rijrichting, om de beurt) door kan.  De herstellingen gebeuren in verschillende fases en liggen in de zone tussen de Brugstraat en Palokenstraat. AWV volgt in samenspraak met de lokale besturen de signalisatie en de werf goed op en organiseert een zo vlot mogelijke doorstroming voor het verkeer.

Ter herinnering: wat is er veranderd op de Ninoofsesteenweg na de herinrichting?

Verschillende middeneilanden en oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers werden aangelegd

Over de volledige afstand van de werken werden verhoogde fietspaden aangelegd. Waar mogelijk werden ze door een berm gescheiden van de rijweg voor een maximale veiligheid.

In totaal werden zeven kruispunten veiliger gemaakt.

Het gemeenteplein in het centrum van Pepingen kreeg samen met de werken aan de gewestweg een volledige vernieuwing.

Over de volledige werkzone werd een nieuw rioleringsstelsel aangelegd dat afval- en regenwater van elkaar scheidt. Dat is beter voor het milieu.

Actuele informatie rond deze werken kan men terugvinden op onze website: www.wegenenverkeer.be/Pepingen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?