Schepenen en bevoegdheden gekend in Sint-Pieters-Leeuw

Op verkiezingsavond bevestigden N-VA en CD&V reeds dat ze ook de komende 6 jaren samen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zullen besturen. N-VA ging van 9 naar 11 zetels. De uitredende bestuursploeg ging hierdoor van 17 naar 18 zetels. Luc Deconinck zal opnieuw voorgedragen worden als burgemeester. Bart Keymolen wordt eerste schepen. Daarnaast zal N-VA 4 en CD&V 3 schepenen hebben in het college van burgemeester en schepenen.  CD&V levert met Siebe Ruykens de voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

Het college van burgemeester en schepenen zal bestaan uit de volgende leden.

- Luc Deconinck (N-VA) :

Burgemeester algemene coördinatie algemene en integrale veiligheid Politie en brandweer Financiën en begroting Burgerlijke stand en bevolking Juridische zaken PR en communicatie.    

- Bart Keymolen (CD&V) :

Eerste schepen Openbare werken Groen Waterbeheersing Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning               

- Jan Desmeth (N-VA) :

OCMW en sociale zaken Cultuur en Bibliotheek Erfgoed en erediensten Mobiliteit en verkeer.

 - Gunther Coppens (N-VA) :

Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen Senioren Landbouw  ICT.

- An Speeckaert (CD&V) :

Onderwijs Jeugd BKO Speelpleinwerking Gezin en kinderopvang                 

- Herwig Smeets (N-VA) :

Sport Lokale economie Nutsvoorzieningen  Personeel      

- Paul Defranc (CD&V) :

Milieu Afvalbeleid Vlaams beleid Integratie Gelijke kansen Woon- en grondbeleid   

- Marleen De Kegel (N-VA) :

Toerisme Werkgelegenheid Kunstacademie Markten, foren en feestelijkheden Ontwikkelingssamenwerking.

De nieuwe bestuursploeg zal in de komende weken het bestuursakkoord 2019-2024 vorm geven, waarin de krachtlijnen voor de volgende bestuursperiode worden vastgelegd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?