'Schepencollege stelt firma aan zonder verplichte aanbesteding'

Op de gemeenteraad van Lennik woensdagavond heeft de Lennik Kwadraat-N-VA-fractie aangekaart dat het college van burgemeester en schepenen de wetgeving niet steeds zou volgen in verband met overheidsopdrachten. Het gaat om een aanstelling van een firma die personeel ter beschikking stelt. Daarvoor is volgens gemeenteraadslid Erik O de verplichte aanbestedingsprocedure niet gevolgd. De fractie stapt naar de gouverneur.

“Deze wet is van openbare orde en houdt in dat men voor elke opdracht die een overheid uitschrijft tenminste offertes vraagt aan verschillende firma’s. Dit is dus niet gebeurd met een firma  die tijdelijk personeel levert voor de gemeente Lennik. De opdracht ging vorig jaar maart in en loopt intussen nog door. In deze 15 maanden tijd zal er ondertussen reeds meer dan 200.000 € zijn betaald, ten onrechte want de wet werd niet gevolgd”, stelt Erik O, gemeenteraadslid voor Lennik Kwadraat-N-VA.

“Ik twijfel niet aan de deskundigheid van deze mensen maar eigenlijk kunnen we dergelijke werkwijze niet tolereren, de wet is de wet en die zegt dat men  concurrentie tussen de verschillende firma’s laat spelen om in het belang van de gemeente  een goede prijs te verkrijgen. Hier is dit dus niet het geval geweest. Deze deal werd onderling geregeld tussen het college van burgemeester en schepenen en deze firma. Tevens trachtte men het contract toe te dekken door verkeerde terminologie te gebruiken. Mijn fractie en ik zien ons dus genoodzaakt om dit aan te kaarten bij de gouverneur binnen de kortste keren. Temeer omdat deze toestand blijft voortduren“, merkt Erik O op.

Geen prijsvraag

Erik O interpelleerde het schepencollege op de gemeenteraad. “De burgemeester gaf toe dat er geen offertes zijn opgevraagd. Doch men dacht, aldus mevrouw De Knop, dat dit contract maar voor heel korte duur was en heel periodiek werd vernieuwd. Maar ik kon aantonen dat men reeds in de maand mei vorig jaar, volgens een verslag opgemaakt door de gemeentediensten, wist dat de bewuste firma toen reeds nog voor tenminste één jaar ging verder werken in het gemeentehuis en dat het dus algemeen geweten was dat dit geen korte termijnopdracht was. Ze merkte op dat er een schaarste was op de arbeidsmarkt voor dergelijke profielen. Dit kan volgens mij wel kloppen, maar dit geeft geen groen licht om zo maar de wet te overtreden. Misschien is het ook dringend tijd om eens na te gaan hoe het komt dat sommige personeelsleden zo vlug weer vertrekken op het gemeentehuis.”

Onwettige betalingen

“Bovendien stelt zich de vraag hoe men de facturen kon uitbetalen, zeker dergelijke bedragen, wanneer men op het gemeentehuis weet dat het contract duidelijk niet wettelijk in orde is. In een verslag van mei vorig jaar, drong men aan om daaraan aandacht te besteden en zeker wanneer dit boven een bedrag van 5000 € opliep. Dat zijn allemaal elementen die we gaan aankaarten bij de gouverneur en eventueel Audit Vlaanderen*. We dachten allemaal dat dergelijke zaken niet mogelijk waren op het gemeentehuis van Lennik en hopen dat dit maar in één dossier is gebeurd. We zijn dus wel zeer verontrust. Maar dat is vooruitlopen op de feiten en op het standpunt van de gouverneur. Feit is dat de politiek weeral een slechte beurt dreigt te maken en in het bijzonder de gemeentepolitiek. Feit is ook dat inmiddels reeds meer dan 200.000 € werd gefactureerd en betaald.”

Gouverneur neutraal?

Burgemeester Irina De Knop antwoordde onder meer heel cynisch : “Stuur maar door naar de gouverneur, dat zal een goeie test zijn om te zien of hij dat neutraal kan beoordelen.”

* Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?