“Schepencollege negeerde advies mobiliteit over bouw hoeve”

N-VA Pepingen is van mening dat het gemeentebestuur haar boekje te buiten gaat met de beslissing om een omgevingsvergunning te geven voor een landbouwbedrijf met woning in de Hondzochtstraat.

“Het college heeft het advies van de dienst mobiliteit zonder degelijke argumentatie naast zich neergelegd en ook op de bezwaren van verschillende burgers is er niet ten gronde geantwoord. Er is met deze omgevingsvergunning toe te kennen geen rekening gehouden met de onveilige situatie die zal ontstaan op de Hondzochtstraat. Daarnaast is de huidige landweg niet voorzien voor dit zwaar verkeer”, zegt Gerda Claeys, voorzitter N-VA Pepingen

 “Door het advies van de dienst mobiliteit naast zich neer te leggen creëert het gemeentebestuur willekeur. Een ons kent ons politiek is niet duurzaam en deze beslissing zal naar alle waarschijnlijkheid op hoger niveau geschorst worden. Ook voor de landbouwer in kwestie schept men foute verwachtingen”, gaat Claeys verder. “In een gemeente als Pepingen moet er ruimte zijn om aan landbouw te doen. Met deze beslissing ondermijnt men het draagvlak voor landbouwactiviteiten en zorgt de gemeente dat het broze evenwicht tussen buurtbewoners en landbouwers verdwijnt.” Uiteindelijk zal de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslissen over deze omgevingsvergunning.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?